Slezské divadlo Opava

Přeskočit na navigaci

Webová prezentace Slezského divadla v Opavě

Archiv pro 4. 2012

Foto ze zkoušky představení Lída Baarová

Srdečně Vás zveme na premiéru v neděli 20. května v 19.00 hodin.

 


KOMORNÍ DIVADLO ZA OPONOU 10. 5. 2012 v 19.00

KOMORNÍ DIVADLO ZA OPONOU

Představení se uskuteční přímo na jevišti Slezského divadla. Na „prknech, která znamenají svět…“ budou tentokrát nejen herci, ale i diváci.

 
 

10. května 2012 (čtvrtek) v 19.00 hodin

Václav Havel

AUDIENCE

premiéra činohry

 
 

12. května 2012 (sobota) v 19.00 hodin

Adolf Muschg

PIDIMUŽ

činohra

 
 

Prodej vstupenek v předprodeji SD a předplatitelé mohou uplatnit bonusové kupony s 50% slevou !

Triumfální návrat La Traviaty na jeviště

Jitka Hrušková, Deník, 25. dubna 2012

Opava – Vedení Slezského divadla věnovalo svým příznivcům operní bonbónek v podobě divácky prověřeného titulu Giuseppa Verdiho. Nedělní premiéra La Traviaty dokázala, že sázka na jistotu byla stoprocentní. Téměř po každém výstupu děkovali spokojení diváci účinkujícím za líbivé melodie i za znělý zpěv spontánními aplausy. S potěšením si vychutnali křišťálově jiskřivý soprán bývalé sólistky Kataríny Vovkové (Violetta) i znělý baryton hostujícího Jana Morávka (otec Germont). Jen hostující tenor Josef Moravec (Alféd) měl i pro uši hudebních laiků značné potíže s výškami. Celkový dojem z představení to však nenarušilo. Při závěrečné děkovačce vzdalo publikum účinkujícím i orchestru hold tím nejvyšším možným způsobem – vestoje.

Režisér a současně autor scény Karel Drgáč nabídl publiku několik absurdit. Úvodní plesovou scénu umístil na tuberkulózní oddělení nemocnice. Mezi umíráním na železných postelích se veselí, tančí a pijí šampaňské pařížští bonviváni s kurtizánami, pacientkami i jeptiškami. Ve výsledku to pro diváky může působit dost zmateně. Ve druhém jednání zase poslal k Violettě kromě očekávaného Alfrédova otce i jeho neočekávanou dceru s nemluvnětem. Jak dítě koresponduje s tvrzením otce Germonta, že dcera je stále čistá, nevinná a teprve zasnoubena? Kdo ví. Náznaková scéna je sice účelná, ale není pohledná. Alespoň pro druhé nebo i závěrečné jednání by neuškodil změkčující prvek. V kombinaci s železnou postelí navozuje v závěru představení až takovou představu, že Violetta umírá v chudobinci.

Giuseppe Verdi: La Traviata. Scéna a režie Karel Drgáč, choreografie Vladimír Nečas, kostýmy Josef Jelínek. Spoluúčinkuje divadelní orchestr pod vedením hostujícího Petra Chromčáka se sborem, vedeným Kremenou Pešakovou a baletem. Premiéra: 22. Dubna v 19 hodin.

Stáhnout orginální článek

Odkaz na hru La Traviata

17. května VEČER PŘED PREMIÉROU „Útěky Lídy Baarové“

17. května 2012 (čtvrtek)

v 17.00 hodin

VEČER PŘED PREMIÉROU

činohry

„Útěky Lídy Baarové“

 

hosté Večera před premiérou jsou bývalí členové souboru

Antonín Beba, Miluše Jánská a Ludmila Štědrá

bývalí členové souboru

Vstupné 20,- Kč

Překvapení zvané Lovci perel

Jiří Urban, Hudební rozhledy 4/2012

Napsat na objednávku ve čtyřiadvaceti letech operu, která se po sto padesáti letech nastuduje a stále oslovuje diváky, je velký kumšt; svědčí to o velkém hudebním talentu. Lovci perel (1862) od francouzského skladatele Georgese Bizeta mezi ně patří. Dramaturgyně a šéfka opery Slezského divadla v Opavě Jana Andělová-Pletichová měla šťastnou ruku, když prosadila jejich zařazení do dramaturgického plánu divadelní sezóny a opavské publikum tak může naslouchat překvapivě odlišnému Bizetovi. Opera Lovci perel nemá mnoho společného s proslulou Carmen, navíc je zasazena do zcela odlišného prostředí. Dýchne na nás exotika dálek, vidíme Cejlon a Indický oceán, vnímáme nekonečno, cítíme chvění větru, vžíváme se do romantické lásky plné protikladů a dějových zvratů, sledujeme jednu z mnoha variant příběhů o životě a smrti, o lásce a žárlivosti, o silných přátelských a mileneckých vztazích, o vděku, pomoci, provinění i potrestání, aniž bychom se nudili. Libreto Michela Carda a Eugénana Cormona nepůsobí zastarale, ovšem svůj podíl na tom má promyšlený režijní přístup Zdeňka Černína, režiséra, výtvarníka scény a tvůrce kostýmů v jedné osobě. Mnohočetnost úloh, které si na sebe naložil, vede tentokrát k výsledné kompaktnosti. Odvíjející se vztahy mezi postavami se v opavském nastudování stávají afektivní, silně emocionální prožitky se dovedou vztahovat ke konkrétním místům a zároveň mohou mít univerzálně platný význam. Co všechno pozitivně přispívá k našemu celkovému dojmu?

Nepochybně intenzívně působí sama operní hudba, v níž zaznívají indické rytmy, rezonuje v ní vliv romantický a nevylučují se ani impresionistické doteky. Režijně je však opera pojata tak, že vnímáme dvě sféry, dva významy. Před námi se odvíjí to, čeho jsme svědky teď a nyní mezi postavami, jenž osud a náhoda přiblížila, zatímco v nedozírném prostoru se vše nejen vzdaluje, odlučuje, ale také převádí do jiné významové roviny. V Bizetových tvůrčích začátcích je vlastně obsažena jeho osobnostní rozporuplnost, věčný vnitřní svár. Jsou v ní použity jemné ariózy s velmi sugestivní instrumentací, které kladou zvýšené nároky na výkon operního orchestru. Ani pěvečtí interpreti to nemají snadné. Jako kdyby se něco jiného říkalo (zpívalo) a něco jiného se myslelo (konalo). Takto vyjádřená vnitřní tenze udržuje vnímatele v neustálém napětí.

Scéna je pojata minimalisticky, avšak plně se zúročuje kvalitní technické zázemí divadla. Divák má neustále pocit, že se vše odehrává se vztahem k místu, ať již souvisí s dějem reálným nebo imaginárním, v širokém, nedozírném prostoru, který ovšem nevylučuje pocit osamocenosti při rozhodování, protože žijeme na svých vlastních ostrovech. Celý příběh se odehrává jako kdyby na holé scéně, prosvícené „sluncem“, která zcela autenticky evokuje nádhernou cejlonskou krajinu. Na plátně umístěním v zadním portálu se promítají reálné pláže, vidíme domorodé lovce perel, pohupují se na nich vlny oceánu, zapadá slunce a ve finále i fatry ohňů. Princip přední a zadní roviny, přibližování a vzdalování od reálných míst, umocňují přílivy a odlivy, ale také způsob, jak individuálně prožíváme svůj vztah ke světu. Hlavní představitelé (Nadir, Zurga) přecházejí po „mostíku“ přes orchestřiště až k divákovi do hlediště a vytvářejí dokonalou iluzi časoprostorové prostupnosti.

Promyšleně jsou navrženy kostýmy, které působí elegantně, přitom bezpečně napovídají, jaké je sociální zařazení postav a možná v sobě nesou menší náznaky aktualizace. Nadir vystupuje v pevných, vyšších pracovních botách, dokonce s provokativně černými ponožkami. Barevně kontrastní volba kostýmů (s bílou barvou nevinnosti a čistoty, spojenou s chrámem, dále s červenou barvou, která je spojena s mocí, ale také s láskou a vášní), nabývají u Leily a Zurgy na svém opodstatnění. Svěže vyznívají baletní vstupy, které dokreslují atmosféru příběhu a dodávají celému představení na dynamice.

Vyrovnané jsou také pěvecké výkony. Vyniká Katarína Jorda Kramolišová jako Leila, protože pěvkyně opět potvrdila svou uměleckou vyzrálost. Místy až odzbrojuje, jak dovede skloubit pěveckou suverenitu a herecký výraz. Její ohebnost hlasu v koloraturách a především dobré technické základy umožňují umělkyni suverénně zvládnout náročnou roli. Její rezervy ovšem spatřuji především ve francouzské výslovnosti. Na druhé premiéře (v první repríze) se představila mladá pěvkyně Agneša Vrábľová, kterou považuji za objev této divadelní sezóny. Disponuje čistým, průzračným hlasem, její soprán má krásnou barvu a navíc kypí vitalitou. Statečně si počínal Kisun Kim jako Nadir, který účinkoval v obou premiérách. Zohledněme fakt, že na druhé premiéře (první repríze) byla ohlášena jeho hlasová indispozice, avšak snad nebude od věcí tvrzení, že nejjistěji se pohybuje ve středních tenorových polohách, v této roli však až příliš lyrických. Vzhledem k jeho věku můžeme předpokládat, že ho čeká další umělecký vývoj, oprostí-li se od své herecké neobratnosti.

Za další pěvecký objev můžeme považovat Jana Morávka, který si znamenitě vedl v úloze Zurgy. Jeho nosný baryton zaplnil prostor divadla a je velká škoda, že jeho pěvecký výkon nebyl umocňován herectvím. Protikladně působil Zdeněk Kapl, jenž je v neustálé herecké akci, využívá mimiku i gesta, kterými diváky přímo vtahuje do děje. Jeho pěvecký výkon je ve srovnání s Morávkou slabší, vytlačované tóny působí místy dost rušivě. Čtvrtý hlavní představitel opery – Naurabada, zosobněný Daliborem Hrdou (někdejší velkou hvězdu ostravské opery), si nic nezadá s mladšími kolegy. Vystupuje pěvecky a herecky s velkou jistotou a nasazením, nezapře své mnoholeté zkušenosti v ostravské opeře. Jeho alternant Petr Soós v roli Nourabada podává sice solidní pěvecký výkon, ale je hlasově spíše zastřenější.

Hudební nastudování bylo svěřeno dirigentovi Damianu Binettiovi (Damiano Binetti), který v posledních letech působil jako šéf opavské opery. Vyrovnal se sice s náročnou partiturou, avšak zůstává otázkou, zda je pro prostor opavského divadla únosná hřmotnost v interpretacích některých pasáží, zda zbytečně nenutí operní sbor k forzím, které jsou posluchačky nepříjemné. Nicméně si výkon operního sboru zaslouží více než pochvalu, protože vystupoval vždy procítěně, měl bezpečné nástupy a herectví bylo násobeno stálým kontaktem s protagonisty děje a doprovázeno bezpečnou mimikou ve tvářích.

Co dodat závěrem? Opavské nastudování Bizetovy opery Lovců perel patří mezi umělecky kvalitní inscenace, které jsou divácky přitažlivé a navíc se stávají konkurenceschopnými s ostatními operními scénami.

Opava, Slezské divadlo – Georges Bizet: Lovci perel. Dirigent Damiano Binetti, režie, výtvarník kostýmů a scény Zdeněk Černín, choreografie Martin Tomsa, sbormistr Kremena Pešakova, dramaturgie Jana Andělová – Pletichová. Psáno z premiér (resp. z premiéry a první reprízy) 12. 2. a 14.2. 2012.

Stáhnout orginální článek

Odkaz na hru Lovci perel (Les Pecheurs de perles)

Projekt „Zlepšení technických podmínek…“ byl nominován do soutěže

Projekt „Zlepšení technických podmínek činnosti Slezského divadla v Opavě“ byl nominován do soutěže s názvem „Nej kačka z Evropy“.

Jedná se o internetovou soutěž o nejzajímavější projekt spolufinancovaný z EU.

Hlasovat mužete viz. odkazy níže.

Soutěž o nejzajímavější projekt podpořený evropskou dotací v Moravskoslezsku

Soutěž o nejzajímavější projekt podpořený evropskou dotací v Moravskoslezsku

Základní informace o soutěži

Název:
nejkačka.eu
Hlasování:
Internetové hlasování na www.nejkacka.eu o nejzajímavějším projektu podpořeném z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Hlasujte pro jeden z 15 soutěžních projektů a vyhrajte hodnotné ceny (víkendové pobyty, lístky na kulturní a jiné akce).
Termín hlasování:
10. – 25.4.2012
Webová stránka:
www.nejkacka.eu
Facebook:
www.facebook.com/nejkacka.eu

Termín hlasování:

13. dubna v představení opery G. Bizeta „LOVCI PEREL“ vystoupí KEITARO MIZUFUNE v roli Nadira

13. dubna 2012 v 19.00 hodin v představení opery G. Bizeta „LOVCI PEREL“ vystoupí KEITARO MIZUFUNE /Japonsko/ v roli Nadira

Balet Opavákům poskytuje skvělý zážitek

(mk), Region Opavsko, 10. dubna 2012

Baletní soubor Slezského divadla uvedl v neděli 1. dubna samostatnou premiéru. Stvoření Prométheova, inspirovaná stejnojmenným dílem Ludwiga van Beethovena, povznesla repertoárovou nabídku SD a uchvátila publikum.

Baletní soubor SD se opět po dvou letech představil na jevišti v samostatné inscenaci. A představil se skvěle. Nezpochybnitelnou zásluhu na tom má choreograf a tanečník Martin Tomsa, který se ujal jak úpravy díla včetně libreta, tak rovněž režie, choreografie a ztvárnění role Prométhea. Podtitul inscenace – Síla hudby a tance – jen zdůraz%nuje jednu z hlavních myšlenek díla. Ideu, že hudba a tanec člověka zušlechťují a dělají z něj kultivovanou bytost. Tuto myšlenku zcela vystihla jak režie, tak choreografie i jednotlivé taneční výkony. Potlesk při premiéře i každé repríze si stoprocentně zaslouží nejen zmíněný Martin Tomsa, ale také Monika Globa či Nikola Němcová jako Ona (tančí také Oheň), Valerij Globa v alternaci s Tomášem Hošem jako On (ztvárňují rovněž Gentila). Laskavost skvěle tančí Adéla Kchvochová a Petra Španělová, Štědrost pak Lucie Horáková nebo Simona Straková. V roli tolerance se představuje hostující Radka Heiserová a Zármutek ztvárňuje Radovan Labanič. Vynikající výkony však podávají všichni členové baletu a hosté.

Nutno ovšem zdůraznit, že celkový dojem z baletního díla by nebyl tak úžasný bez výtvarné a technické stránky. Půvabné a výstižné kostýmy navrhla Eliška Zapletalová j.h. a skvělou scénu vytvořil rovněž hostující Martin Víšek. Světelné, vizuální a další technické efekty souzněly s obsahem díla i režijním záměrem a podtrhly fascinující celkový dojem. Ať už byl divák pozván, aby poznal sílu Ohně, prošel zkoušku Vodou či lehkost a nadhled Větru … Nikdo, kdo miluje balet i tanec obecně, by si neměl nechat Stvoření Prométheova aneb Síla hudby a tance ujít.

Stáhnout orginální článek

Odkaz na hru Stvoření Prométheova

Pestrá nabídka pro malé i velké diváky

Jitka Hrušková, Deník, 6. dubna 2012

Opava – Slezské divadlo myslí v dubnu na děti i jejich rodiče a prarodiče.

V neděli 15. dubna je pozve do hlediště k návštěvě představení Kocour Modroočko. Zvědavé kotě má při poznávání správného kočičího života jako průvodce Bělovouse Zrzundu a krásnou Zelenoočku. Na svém prvním výletě poznává různá zvířátka a jejich zvyky, chování místa výskytu i to, jak se k nim chová člověk. Jak už to v životě bývá, někdy je to poznání veselé a jindy smutné. Malí diváci se s kocourem Modroočkem a jeho přáteli prostřednictvím pražského Divadla Krapet setkají ve 14 hodin.

Dětem jsou určené i některé programové tituly z běžné abonentní nabídky za zvýhodněné vstupné. Nabídka se týká 26. a 29. dubna opery Perníková chaloupka, ve které Jeníček a Mařenka svedou vítězný souboj s ježibabou Klapzubou.

Možnosti využít jen padesátiprocentní vstupné mají senioři 14. dubna pro operetu Paganini, 29. dubna pro operu Perníková chaloupka a 30. dubna pro Komedii za oponou. Posledně uvedená sleva patří i návštěvníkům z řad studentů.

Stáhnout orginální článek

Strana 1 z 212

Novinky

18.01.2018

SILVESTR 2017

Již tradičně jsme přivítali nový rok v divadle. Půlnočního přípitku se zúčastnila i královna Alžběta II. a sir Elton John! A jak jste strávili Silvestr vy?

více zde

12.01.2018

Malá ochutnávka ze zkoušky komedie Jak je důležité míti Filipa

o dvou mladých přátelích. Jak dlouho lze žít dvojím životem, aniž by to prasklo? Činoherní soubor se pilně připravuje na uvedení premiéry komedie anglického dramatika Oscara Wilda, mistra ironického dialogu a skandálního literáta viktoriánské Anglie. Premiéra konverzační komedie se uskuteční v neděli 21. ledna 2018.   Režisérkou inscenace je Irena Žantovská: Paní režisérko, co Vás […]

více zde

12.01.2018

11. 2. 2018 od 19 hodin – THE BACKWARDS

11. 2. 2018 od 19 hodin strhující výlet do hudební minulosti plné nezapomenutelných hitů pro několik generací fanoušků Beatles   THE BACKWARDS Beatles revival – „Love Songs“   Úspěch bandu odstartovalo dvojnásobné vítězství na prestižním Beatlefestu v New Yorku v letech 1998 a 2003. Kromě koncertování v Čechách a na Slovensku kapela hrála po celé Evropě, […]

více zde

Starší novinky