Slezské divadlo Opava

Přeskočit na navigaci

Webová prezentace Slezského divadla v Opavě

Archiv pro 10. 2013

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ O ŘEDITELSKÉ LÓŽE PRODLOUŽENA DO 15. LISTOPADU 2013

SOUTEŽ PRODLOUŽENA DO 15. LISTOPADU 2013

O co soutěžíte

Výhercům této fotografické soutěže Slezské divadlo Opava nabízí bezplatně ředitelské lóže na vybraná divadelní představení. Celkem budou 2 výherci, kteří obdrží pozvánku pro 2 osoby na vybrané představení Slezského divadla Opava, vybrané představení je nutné rezervovat minimálně 14 dní předem. Platnost výhry: prosinec 2013 – únor 2014.

Podmínky soutěže (je nutné splnit všechny body)

 1. Registrujte své fotografie Slezského divadla Opava, do 15.10.2013, max. 3 fotografie (fotografie nazvěte jménem fotografie a jménem a příjmením autora)
 2. Vyplňte prosím všechny údaje ve formuláři níže a s fotografií odešlete.
 3. Staňte se fanouškem stránky „Slezské divadlo Opava“ na Facebooku (www.facebook.com/slezske.divadlo.opava), pro stávající je již tato podmínka splněna. Bude provedena kontrola, zda je soutěžící fanouškem stránky.
 4. Sdílejte veřejně stránku „Slezské divadlo Opava“ na Facebooku mezi své přátele.
 5. Sdílejte veřejně reklamní banner této soutěže na Facebooku mezi své přátele.

Důležité termíny soutěže

Registrace fotografií do soutěže: do 15.10.2013 Registrace probíhá zasláním max. tří fotografií na téma: "Fotografie Slezského divadla Opava“, přijímáme snímky o minimálním rozlišení 3 Mpix (více než 2 000 x 1 500 pixelů) ve formátu jpg. Registrované fotografie budou zveřejněny na FB profilu Slezského divadla Opava od 16.10.2013.

Podmínkou zveřejnění Vašich fotografií v soutěži je následující:

NESMÍ BÝT POUŽITÉ FOTOGRAFIE V JIŽ DŘÍVE ZASLANÝCH FOTOGRAFIÍ U NAŠICH SOUTĚŽÍ A MUSÍTE BÝT AUTOREM FOTOGRAFIE.


JE ZAKÁZANO FOTOGRAFOVÁNÍ BĚHEM DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ!

Termín soutěže: 19.9.2013 – 15.11.2013
Oznámení výherce: 20.11.2013, na www.divadlo-opava.cz, e-mailem a stránce „Slezské divadlo Opava“ na Facebooku.
Způsob výběru výherců: Výhercem je ta fotografie, která ke dni 15.11.2013 v 23:59 hodin získá nejvíce hlasů u své fotografie: odkaz – to se mi líbí.
Počet výherců: Dva výherci, kteří mohou vzít na představení další 1 osobu.

Přihláška do soutěže

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Pravidla soutěže

 1. Vaše fotografie bude s popisným číslem umístěna na profil "Slezské divadlo Opava“ na síti Facebook.com. Od chvíle, kdy zveřejníme Vaše fotografie na Facebook.com, můžete hlasovat. (tzn. Počet odkazů – To se mi líbí = počet hlasů).
 2. Na profilu "Slezské divadlo Opava" je nutné odkliknout – To se mi líbí a poté k dané fotografii znovu potvrdit – to se mi líbí. Tím Vámi vybraná fotografie získává hlas.
 3. Výhercem je ta fotografie, která ke dni 15.11.2013 v 23:59 hodin získá nejvíce hlasů u své fotografie: odkaz – to se mi líbí.
 4. Organizátor soutěže (Slezské divadlo Opava, p.o.) výherci umožní bezplatnou návštěvu divadla ve vybraných termínech s poskytnutím ředitelského lóže.
 5. Výherce je povinen si rezervaci potvrdit na telefonním čísle: +420555537471, také lze e-mailem: marketing@divadlo-opava.cz
 6. Organizátor neumožňuje výherci vybrat svou výhru v hotovosti.
 7. Výsledky budou oznámeny nejpozději 20.11.2013.
 8. Přihlášením fotografie do soutěže účastník soutěže potvrzuje, že: (a) původnost fotografie a skutečnost, že je autorem dodané fotografie, (b) nedojde k porušení obecně závazných právních předpisů a dobrých mravů zveřejněním fotografie, (c) zveřejněním fotografie a jejím dalším užitím v jiných elektronických nebo tištěných materiálech nevznikne Slezskému divadlu Opava, p.o. žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob, (d) uspokojil veškeré případné nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie.
 9. Účastník uděluje přihlášením fotografie do soutěže Slezskému divadlu Opava, p.o. nevýhradní licenci k užití přihlášené fotografie k veškerým způsobům užití přihlášené fotografie v jakémkoliv rozsahu, a to bezúplatně. Slezské divadlo Opava, p.o. je oprávněna poskytovat sublicence k přihlášeným fotografiím. Licence je udělována pro neomezené území, na dobu trvání majetkových a autorských práv a bez omezení jejího množství. Účastník nemá právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. V rámci užití fotografie je Slezské divadlo Opava, p.o. oprávněno užít fotografii jako celek nebo její část a je oprávněno ji v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou fotografie, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru používat. K výše vymezeným účelům je Slezské divadlo Opava, p.o. oprávněno přihlášenou fotografii upravovat či změnit.
 10. Účastí v soutěži udělují účastníci organizaci Slezské divadlo Opava, p.o. souhlas s užitím jména, příjmení a fotografie výherce soutěže ve sdělovacích prostředcích s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány jejich obrazové záznamy.
 11. Výherce bude kontaktován, dle zaslaných údajů při registraci do soutěže (dbejte prosím na správné vyplnění formuláře)
 12. Účast v soutěži je dobrovolná a výhru není možné vymáhat soudní cestou ani plnit adekvátně finanční hotovostí.
 13. V případě vyřazení soutěžícího ze soutěže, ať už přímo poskytovatelem sítě Facebook.com nebo organizátorem soutěže, z důvodů porušení pravidel soutěže či etického kodexu, nemůže vyřazený vymáhat jakoukoliv finanční náhradu a kompenzaci po organizátorovi soutěže.
 14. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo upravit pravidla soutěže v jejím průběhu, případně soutěž přerušit, změnit nebo ukončit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
 15. Vložením fotografie uživatel souhlasí se zveřejněním fotografie na stránkách organizace Slezské divadlo Opava, p.o., popř. na jejich profilových stránkách na Facebook.com a popř. v dalších médiích. Zároveň účastník soutěže souhlasí se zveřejněním fotografie za účelem propagace soutěže "FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ O ŘEDITELSKÉ LÓŽE" v ostatních médiích a s marketingovým využitím této fotografie.
 16. Organizace Slezské divadlo Opava, p.o. jako správce a firma Marionetti je oprávněna zpracovávat osobní údaje účastníků soutěže.
 17. v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to za účelem prověření platné účasti účastníka v soutěži, jakož i pro další obchodní a marketingové účely organizace Slezské divadlo Opava, p.o. včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle Zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let.
 18. Pokud bude prokázáno, že fotografii „lajkují“ osoby, kterým se stránka nelíbí, nebo se jedná o osoby z exotických zemí (20% a více), bude fotografie ze soutěže vyřazena.
 19. Registrací a přihlášením do soutěže výslovně souhlasíte s podmínkami a pravidly této soutěže.

neobyčejné divadlo na divadle – Slečna Abigail

Slečna Abigail

 Slezské divadlo uvádí dne 28. 10. 2013 od 19 hodin!

Účinkují: JITKA ASTEROVÁ a LUKÁŠ PAVLÁSEK*
Autor: Ken Davenport, Sarah Saltzberg
Režie: Lucie Poláčková
Vstupné: 210 a 250 Kč

Slečna Abigail je ovdovělá Američanka s českými předky, která se po smrti svého manžela rozhodla naučit svět vše, co spadá do neuchopitelného vztahu muže a ženy. Nyní na svém světovém turné zavitá i do krajiny svých předků, tedy do České republiky, kdy českým divákům za pomoci svého českého asistenta Pepy představí nejvhodnější způsoby seznámení, poradí, jak poznat lásku, žádostivost nebo marnou touhu, jak manžela najít, opečovávat, případně půjčit a zase vrátit zpět do rodiny. Že poradí každému, dokazuje i zapojením diváků do svého výkladu – během představení máte možnost se zeptat na vše, co vás v citlivých oblastech mezilidských vztahů může zajímat.

* LUKÁŠ PAVLÁSEK
Populární komik z pořadu televize HBO „Na stojáka“.
Jeho scénky „Řidič avie“ nebo „Operace“ jsou dnes již kultovní záležitost.
Působí i jako divadelní herec v speciálně upravené Gogolově Ženitbě, proslavil se i vtipnou sérií reklam pro T-mobile.

Předplatné na sezonu 2013-2014 stále v prodeji !

Předplatné uzavíráme až do konce roku 2013.

Pokud Vámi vybraná abonentní skupina již svůj cyklus začala, nevadí – cenu předplatného snížíme o částku za odehrané představení.

Předplatné si můžete objednat telefonicky, e-mailem nebo poštou, v předprodeji SDO se Vám můžeme věnovat osobně – pomůžeme Vám vybrat předplatitelskou skupinu nebo vyplnit přihlášku.

Hlediště se smálo, dobrý vkus dostal na frak

(mk), Region Opavsko, 1. října 2013

Premiéra muzikálu s provokativním názvem Donaha“ rozdělila diváky Slezského divadla na dva názorové tábory. Jedni tleskali možnosti, že se mohli zase jednou pořádně zasmát, druzí kroutili hlavou nad pěveckými snahami, zbytečně prvoplánovým ztvárněním a také nedostatkem dobrého vkusu.

Úspěšný stejnojmenný britský film z roku 1997 o partě nezaměstnaných mužů získal čtyři oscarové nominace a rozhodně nasadil laťku velmi vysoko. V případě opavské inscenace muzikálu šlo zřejmě o pověstné „šlápnutí vedle“. Zkušení domácí matadoři i hosté se rozhodně snažili ze všech sil. Muzikál má však spoustu psaných i nepsaných pravidel, před nimiž není úniku. Patří k nim mimo jiné pěvecké možnosti protagonistů. V tomto případě obecenstvo tleskalo hercům za jejich herectví a za snahu, ne však za pěvecké výkony. Pokud se týká hudební stránky, jediným skutečně příjemným zážitkem byla živá kapela na jevišti.

„Popel na hlavu“ by si měl v případě muzikálu Donaha! sypat především režisér Roman Groszmann. Možná si vzal na svá bedra příliš mnoho povinností (kromě režie se totiž postaral i o scénu, úpravu textu a choreografii). Především však neodhadl pěvecké a občas i pohybové možnosti činoherního souboru. Z jeho režijního pojetí je vidět snaha po rychlém „filmovém“ střídání scén, ale i tak je inscenace zbytečně dlouhá. Hlavně však v závěrečném vyvrcholení celé zápletky nevyužil možností náznaků a nápovědy, které jsou v divadelním světě zcela běžné a mnohdy potřebné. Primitivní použití rádoby vtipných pomůcek sešouplo inscenaci ještě o stupínek níže. Závěrem je nutno připomenout, že potlesk pro všechny účinkující byl spravedlivou odměnou za plnění nelehkého úkolu, který před ně režijní záměr postavil. Což o režii říci nelze.

Podivat se na orginální článek

Odkaz na hru Donaha!

Novinky

12.01.2018

Malá ochutnávka ze zkoušky komedie Jak je důležité míti Filipa

o dvou mladých přátelích. Jak dlouho lze žít dvojím životem, aniž by to prasklo? Činoherní soubor se pilně připravuje na uvedení premiéry komedie anglického dramatika Oscara Wilda, mistra ironického dialogu a skandálního literáta viktoriánské Anglie. Premiéra konverzační komedie se uskuteční v neděli 21. ledna 2018.   Režisérkou inscenace je Irena Žantovská: Paní režisérko, co Vás […]

více zde

12.01.2018

11. 2. 2018 od 19 hodin – THE BACKWARDS

11. 2. 2018 od 19 hodin strhující výlet do hudební minulosti plné nezapomenutelných hitů pro několik generací fanoušků Beatles   THE BACKWARDS Beatles revival – „Love Songs“   Úspěch bandu odstartovalo dvojnásobné vítězství na prestižním Beatlefestu v New Yorku v letech 1998 a 2003. Kromě koncertování v Čechách a na Slovensku kapela hrála po celé Evropě, […]

více zde

1.01.2018

„Cikánský baron jsem já, mě každá cikánka zná…“

K složení operety CIKÁNSKÝ BARON inspiroval vídeňského „krále valčíků“, Johanna Strausse ml. román „Saffi“ maďarského spisovatele Mór Jókaie.   Mladý šlechtic Šándor Bárinkay si po létech vyhnanství přichází převzít majetek po svých předcích.  Bohatý prasečkář Koloman Župan se Šándorovi vysmívá, protože pozemky jsou bezcenné a součástí dědictví je cikánská vesnice….. Přijďte se podívat, jak to […]

více zde

Starší novinky