Slezské divadlo Opava

Přeskočit na navigaci

Webová prezentace Slezského divadla v Opavě

Archiv pro 10. 2015

Některé věci se dělat nemají

Poznámka Jitky Hruškové, Deník, 13. 10.2015

Ve válkách Múzy mlčí a ve Slezském divadle jedna taková probíhá a spolehlivě ničí každý zárodek tvůrčího elánu. Nové vedení se tam chová jako na dobytém území, kde někteří pracovníci dobrovolně prchají, jiní čelí hrozbám výpovědí a další se děsí dnů příštích. Žádný z nich nemá zapotřebí poslouchat od svých nadřízených neustále urážky typu: Tupci z opery, tupci z činohry, lenoši nebo opavská šmíra. Takové manýry patří do jiného, poněkud nižšího prostředí. Občas je to k nevíře, ale feudalismus v našich končinách skutečně už nějaký ten pátek nemáme. Zejména když poslední Traviata v Drgáčově režii musela být předčasně stažená z repertoáru, protože jeho vizi diváci odmítli.

Je trapné sledovat, jak ředitel divadla na veřejnosti v hujerovském stylu servilně chvátá předat nadřízeným „švestičky ze své zahrádky“. Primátorovu náměstkovi Daliboru Halátkovi daly radní sudičky do vínku starost o divadlo. Dotyčný se ani trochu netají tím, že ho absolutně nezajímá a tak předvádí zajímavou slovní ekvilibristiku. Nejprve se dušuje, že změnu vedení nechtěl, vzápětí na bývalém řediteli nenechá suchou nit a nakonec přizná, že jmenování ředitele Drgáče do funkce byl vědomý risk. Radní ho prý podstoupili raději, než by dál trnuli hrůzou, co herci na jevišti zase vyvedou. Diváci na rozdíl od něj do divadla chodí, a proto vědí, že herci na jevišti vyvádějí jen to, co jim přikazuje scénář a režisér. Změna programu je zase podraz na diváky. Předplatili si tituly, které je zaujaly a fakt, že například atraktivní operu Carmen neuvidí, je právem vytáčí.

Podivat se na originální článek

Ohlasy diváků – Sborový koncert k 210. výročí založení divadla

Vážená paní tajemnice,

navštívila jsem Slavnostní koncert k 210. výročí založení divadla a byla jsem jím nadšena. Miluji sborový zpěv a věnuji se mu i aktivně.
Dokážu proto ocenit výkony sborových těles, která se koncertu zúčastnila, vím, kolik úsilí museli zpěváci vyvinout, než se mohli postavit na jeviště a předvést své umění.
Opava žila vždy kulturou a divadlo, které prošlo od svého vzniku nesnadným vývojem, k Opavě zákonitě patří. Oceňuji amatérské sbory od nejmladších po nejstarší zpěváky, stejně jako klavírní a varhanní produkci pí Vondráčkové a vtipné průvodní slovo p. Trupara.
Vynikající výkon podali profesionálové pod taktovkou Damiana Binettiho, zejména při předvedení skladeb italských autorů. Jižanský temperament tohoto dirigenta plynul z každého jeho gesta – orchestru i sboru doslova vsugeroval svou představu o přednesu hudebního díla.
Několikeré přidávání skladeb si vynutili diváci svým dlouhotrvajícím potleskem, jímž byl potvrzen jejich výjimečný zážitek i poděkování za něj.
S pozdravem a přáním hodně úspěchů Vám i SD

Jitka Ekartová

Ohlasy diváků

October 04, 2015
Poděkování novému vedení divadla

Vážení, děkuji vedení opavského divadla v čele s p. ředitelem Karlem Drgáčem, za uvedení nádherných premiér a dalších akcí v nové sezóně a měsíci září 2015.Určitě pro ně tento začátek nebyl lehký, protože dramaturgický plán, který zpracovalo staré vedení divadla s p. Paskerem, nastavilo tuto těžkou situaci uvedením pohádkového představení pro děti jako první premiéry, což nemá v historii divadla obdoby. (Přitom si sami po několik let užívali slávy a ovací spojených se začátkem nové sezóny, předáváním klíče od divadla Magistrátem apod.) Nové vedení však tuto situaci zvládlo s přehledem a bravurností k velké spokojenosti divácké veřejnosti. Za to jim patří náš veliký obdiv a poděkování, protože pracovat v tak těžkých a nepříjemných podmínkách a přitom uspět, je obdivuhodné. Přeji Vám všem do další práce hodně zdraví, spokojenosti a tvůrčích úspěchů. Eva Melicharová

October 07, 2015
Vážená paní Melicharová!

Jsme rádi, že jste byla spokojena s programem v měsíci září i s uvedením nádherných premiér.
To však není zásluhou nového vedení, neboť dramaturgický plán premiér se připravuje s ročním předstihem a program na září a říjen byl připraven již v červnu, aby v červenci mohl být zahájen prodej vstupenek.
To, že první premiérou sezony byla pohádka „Broučci“ pro naše nejmenší diváky, není nic výjimečného, neboť i předchozí pohádka „O vlku a kůzlátkách“ měla premiéru 2.9.2012.
Ceremoniál slavnostního předávání klíče po prázdninách neproběhl, protože nový pan ředitel, který nastoupil od 1.7., zvolil jinou formu své prezentace.
Spokojenost všech diváků je prioritou každého divadla, samozřejmě i toho našeho, a věříme, že nové vedení divadla bude pokračovat v nastoupené cestě.

Zdraví Jiřina Rossípalová, vedoucí obchodu a marketingu SDO!

October 08, 2015
Vážená paní Rossípalová, nemusíte mi připomínat, že stávající dramaturgický plán byl schválen před prázdninami p. Paskerem. Pan ředitel K.Drgáč by jistě zvolil jiný, ale je nucen akceptovat ten daný. Chtěla jsem tímto emailem poděkovat novému vedení divadla. Na 5 představeních, které jsem v září navštívila, byla patrná nová vize nového pana ředitele. Umělci se překonávali ve svých výkonech a diváci děkovali ve stoje. Proto je třeba ocenit práci nového vedení. Doufám, že bude pan ředitel a jeho nejbližší spolupracovníci, seznámen s obsahem mého emailu že bude tento otištěn v rubrice divadla „napsali o nás.“ Děkuji. Eva Melicharová

Slezské divadlo slavilo 210 let

(mk), Region, 6. 10. 2015

Velkolepě oslavilo závěrem uplynulého týdne Slezské divadlo 210. výročí svého vzniku. Při slavnostním koncertu vystoupilo více než dvě stě účinkujících. Emanuel Křenek a Lukáš Vondráček byli jmenováni čestnými členy Slezského divadla. Diváci bouřlivě přivítali také návrat dirigenta Damiana Binettiho i blahopřání Karlu Kosterovi k jeho blížícím se osmdesátinám.

Před 210 lety, přesně l. října 1805, zahájila v Opavě svou činnost stálá profesionální scéna. Této příležitosti využilo vedení Slezského divadla ke skvělým oslavám, které ocenila široká veřejnost. Přesně v den výročí se uskutečnil velkolepý sborový koncert, na němž se představili amatérští i profesionální pěvci z Opavy a okolí. Za klavírní spolupráce Libuše Vondráčkové a Tomáše Mludka a v režii Jany Andělové Pletichové účinkoval Operní orchestr a Operní sbor Slezského divadla, Dětské operní studio při SD, Pěvecký sbor Křížkovský, Smíšený pěvecky sbor LAUDATE DOMINUM při církevní konzervatoři. Opavský středoškolský sbor LUSCINIA, Pěvecké sdružení slezských učitelek, Pěvecky sbor Stěbořice a Chrámový sbor Opava. Publikum nadšeně aplaudovalo jak sborům, tak sólistům Tereze Kavecké, Kataríně Vovkové, Juraji Nociaroyi, Daliboru Hrdovi, Zdeňku Kaplovi, Rudolfu Medňanskému, Šarce Maršálové a Andreji Kulbagovi. Potlesk si vysloužil rovněž Evžen Trupar, který diváky provázel slavnostním koncertem a kterému se povedlo šarmantně skloubit divadelní historii s dnešním divadelním děním. Diváky oslovil také ředitel SD Karel Drgáč, který mimo jiné jmenoval Lukáše Vondráčka čestným členem SD a poděkoval Karlu Kosterovi za vše, co pro opavskou kulturu koná. Publikum přivítalo také návrat dirigenta Binettiho coby zástupce šéfa opery. Bouřlivý aplaus vestoje vyvolala závěrečná společně provedená Óda na radost. Nadšené publihim si navíc potleskem vynutilo dva přídavky.

Podivat se na originální článek

CENA DIVÁKA UDĚLENA pod záštitou Libuše a Břetislava Tůmových

Letos cenu obdržela sólistka opery ILONA TICHÁ.

V sobotu 3. října, u příležitosti oslav 210 let Slezského divadla Opava, před slavnostním představením Její pastorkyňa předal Cenu diváka šéf opery Damiano Binetti, Libuše a Břetislav Tůma a zástupce Matice slezské pan Vlastimil Kočvara.
Gratulujeme a přejeme spoustu úspěchů nejen na poli pracovním, ale také soukromém.

Všechny hlasy byly slosovány a sezónní předplatné 2015-2016 do Slezského divadla Opava vyhrála paní Marta Králová z Vávrovic.

kaplova1
Její pastorkyňa, foto Petr Veselý

kaplova2
Hledám děvče na boogie woogie, foto Petr Veselý

kaplova3

DNES host v roli Lady Macbeth!

Giuseppe Verdi
MACBETH
Pátek 9. 10. 2015 od 19 hodin

Magdalena Barylak

Členka Krakowského operního souboru hostem dnešního představení.

barylak

Od roku 2001 tato vynikající sopranistka působí v Krakowě. Zde ztvárnila mnoho krásných rolí – Hraběnku ve Figarově svatbě, Saffi v Cikánském baronovi či Taťánu v Evženu Oněginovi.

Telefonické objednávky vstupenek: 724 984 209, 555 537 469
online prodej vstupenek: www.divadlo-opava.cz
nebo třičtvrtě hodiny před představením

http://www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?lang=_pl&page=4&perf_cat=98&perf_id=255

http://www.milosnicyopery.pl/spotkanie_z_artysta,5/152.html

https://www.youtube.com/watch?v=ku_CdTaG5oc

Opavské divadlo slaví v říjnu 210. narozeniny

Jitka Hrušková, Deník, 3. 10. 2015

Opava – Stálá profesionální scéna vznikla ve městě l. října 1805 a opavské divadlo tím zařadila mezi nejstarší v republice. Opavská divadelní historie je však ještě starší. Vedení radnice i Opavané byli kulturně založeni už v 16. století, kdy navštěvovali představení kočovných společností a později školská nebo řádová dramata jezuitů a minoritů. V polovině 18. století se Opava stala správním centrem rakouského Slezska a sál v budově městské věže, který navštěvoval i známý herec a dramatik Václav Thám, přestal významu města stačit. Radní v čele se starostou Johannem Josefem Schösslerem se proto zasadili o vybudování nového divadla, které po postavení budovy zahájilo činnost l. října 1805 inscenací Karl der Kühne. Další dvě století bylo divadlo výhradně německé a v roce 1821 do něj výrazně pronikala též opera.

Počátkem 20. století bylo Městské divadlo pevnou součástí kulturního života v regionu. Po skončení druhé světové války už bylo jen české a činnost zahájilo v září 1945 činoherním dramatem Matka. V říjnu 1945 měla premiéru opera Libuše, v listopadu se připojila opereta Polskou krví a balet měl své první samostatné představení v prosinci. Od poloviny devadesátých let je Slezské divadlo Opava příspěvkovou organizací města s operním i činoherním souborem a početně menším baletem.

Sopranistka Katarína Jorda Kramolišová je držitelkou celostátní Ceny Thálie 2004 a opera Její pastorkyňa získala ve zhruba dvacetiletém rozmezí dvě rovněž celostátní Libušky. Statutární město Opava zviditelňuje na republikovém i zahraničním kulturním poli, těší se přízni diváků z celého Opavska a je neodmyslitelnou součástí kulturního života v regionu. Kromě už zmíněného dramatika z 18. století, celým jménem Jana Šimona Václava Tháma, působily na prknech opavského divadla ještě další významné osobnosti. Svou kariéru v něm v 19. století začínali úspěšná představitelka vídeňského lidového divadla Tereza Kronesová a známý vídeňský herec Josef Lewinski. Prvním poválečným šéfem činohry byl zakládající člen Déčka Zdeněk Podlipný a opery zase přední znalec smetanovské tradice František Preisler. Pevné jedenáctileté angažmá měla v Opavě do roku 1959 operní sólistka Ema Koliandrová a pětašedesát let byl jevištním výtvarníkem až do roku 1983 proslulý Karel Dudič. V Opavě působil též známy baletní choreograf Boris Slovák i tenorista Ivo Žídek. Do divadla pravidelně zajížděli hostovat přední českoslovenští umělci a tento trend zůstává dál.

Podivat se na originální článek

Strana 3 z 3123

Novinky

18.01.2018

SILVESTR 2017

Již tradičně jsme přivítali nový rok v divadle. Půlnočního přípitku se zúčastnila i královna Alžběta II. a sir Elton John! A jak jste strávili Silvestr vy?

více zde

12.01.2018

Malá ochutnávka ze zkoušky komedie Jak je důležité míti Filipa

o dvou mladých přátelích. Jak dlouho lze žít dvojím životem, aniž by to prasklo? Činoherní soubor se pilně připravuje na uvedení premiéry komedie anglického dramatika Oscara Wilda, mistra ironického dialogu a skandálního literáta viktoriánské Anglie. Premiéra konverzační komedie se uskuteční v neděli 21. ledna 2018.   Režisérkou inscenace je Irena Žantovská: Paní režisérko, co Vás […]

více zde

12.01.2018

11. 2. 2018 od 19 hodin – THE BACKWARDS

11. 2. 2018 od 19 hodin strhující výlet do hudební minulosti plné nezapomenutelných hitů pro několik generací fanoušků Beatles   THE BACKWARDS Beatles revival – „Love Songs“   Úspěch bandu odstartovalo dvojnásobné vítězství na prestižním Beatlefestu v New Yorku v letech 1998 a 2003. Kromě koncertování v Čechách a na Slovensku kapela hrála po celé Evropě, […]

více zde

Starší novinky