Slezské divadlo Opava

Přeskočit na navigaci

Webová prezentace Slezského divadla v Opavě

Novinky

BRATŘI KARAMAZOVI DERNIÉRA

akce: jednotné vstupné 100 Kč
29. 6. 2017
čtvrtek / od 19 hodin

Fjodor Michajlovič Dostojevskij a jeho příběh jedné rodiny, odehrávající se v 60. letech 19. století v Rusku.

Definicí termínu „karamazovština“ je vedle smyslnosti vášnivá zamilovanost do života. Stupňující se žízeň po víře tím víc, čím více narůstá důvodů proti ní. Je Bůh? Je peklo?
A pokud Bůh není, je skutečně všechno dovoleno?
Karamazovi jsou skutečné teatrum mundi, divadlo světa.

karamazovi

Výběrové řízení na pronájem a provozování divadelní kavárny a bufetu v objektu Slezského divadla Opava

Výběrové řízení na pronájem a provozování divadelní kavárny a bufetu v objektu Slezského divadla Opava

 

Vyhlašovatel:                       Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace

Horní náměstí 13

746 69  Opava

IČ  00100552

 

Předmět vyhlášení:           Pronájem a provozování divadelní kavárny a divadelního bufetu v objektu Slezského divadla Opava

 

 1. Veřejně dostupný prostor kavárny je součástí budovy divadla s kapacitou cca 32 míst, obslužným barem, WC, skladem a s možností venkovního posezení. Otevírací doba není nijak ze strany divadla omezena – nutno se řídit platnou legislativou.

 

 1. Bufet se nachází v 1. patře divadla a jeho součástí je obslužný bar, skladovací a technický prostor. Bufet slouží výhradně k obsluze diváků a jeho provoz je tak podřízen naplánovaným představením – jak dopoledním (školy), tak večerním v období září až červen.

 

Požadavky a podmínky:

 • Způsob (účel) využití – provozování divadelní kavárny a divadelního bufetu pro diváky Slezského divadla Opava a další veřejnost, včetně případného zajištění cateringu pro interní potřeby divadla (obsluha při významných návštěvách, slavnostních premiérách, či jiných významných představeních, apod. – vyhlašovatel si však zároveň vyhrazuje právo zajistit si na vybrané interní akce gastro služby jiným dodavatelem).
 • Nájemce užíváním předmětu nájmu zajistí kvalitní provoz (vysoký provozní standard) na úrovni odpovídající potřebám profesionálního kulturního zařízení (služby, sortiment, kultura oblékání a vystupování personálu, apod.).
 • Minimální měsíční nájemné za pronajímanou plochu kavárny a bufetu včetně souvisejících prostor a movitého majetku činí 16.000,- Kč (bez energií a služeb). Výši nájmu je možno po dohodě regulovat v závislosti na výši vstupní investice ze strany provozovatele. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na úpravu výše nájemného o index průměrné míry inflace.
 • Zálohy na elektrickou energii, vodné a stočné, plyn a odvoz odpadů nejsou v ceně nájmu zahrnuty. Tyto budou hrazeny na základě skutečné spotřeby dle podružných měřidel či dohodnutou paušální platbou.
 • Provozovatel je při své činnosti povinen respektovat specifický provoz divadla, divadelních prostor a skladbu návštěvníků a přizpůsobit tomu aktuální nabídku sortimentu, provozní dobu, apod.
 • Slezské divadlo Opava v době podpisu smlouvy není plátcem DPH.

 

Kvalifikační předpoklady uchazeče (právnická či fyzická osoba podnikající):

 • Uchazeč doloží úředně ověřenou kopii živnostenského listu k provozování hostinské činnosti, případně výpis z Obchodního rejstříku.
 • Uchazeč doloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z Rejstříku trestů ne starší 30 dnů.
 • Uchazeč doloží čestným prohlášením, že proti němu není vedeno exekuční ani insolvenční řízení.
 • Minimální praxe v oboru v předchozích 5 letech – žadatel doloží čestným prohlášením včetně referencí a kontaktů.

 

Kritéria výběru:

 1. Váha kritéria 90 % – nabídky budou hodnoceny podle:
 • Podnikatelského záměru (koncepce provozu, součinnost s pronajímatelem návrh rozsahu sortimentu a cenové politiky, apod.).
 • Osobní prezentace podnikatelského záměru – v případě osobního pohovoru.
 • Reference

 

 1. Váha kritéria 10 % – nabídky budou hodnoceny podle:
 • Nejvyšší nabídky na měsíční výši celkového nájmu (bez záloh na energie, vodné a stočné, plyn a odvoz odpadů.

 

Informace pro uchazeče:

 • Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, pokud nebude dohodnuto jinak.
 • Podepsané nabídky zasílejte nebo doručte do 16. 06. 2017 na adresu Slezské divadlo Opava, Horní náměstí 13, 746 69 Opava. Zalepenou obálku s nabídkou označte nadpisem: „Výběrové řízení na pronájem kavárny a bufetu“.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů, kdykoliv do podpisu nájemní smlouvy toto zadávací řízení upravit nebo bez udání důvodu zrušit.
 • Požadované zahájení provozu je stanoveno na 01. 09. 2017.

 

 

 

Mgr. Ilja Racek, Ph.D.

ředitel

Slezského divadla Opava

 

PRODEJ PŘEDPLATNÉHO ZAHÁJEN!

Upoutávka na předplatné – Policie
Upoutávka na předplatné – sv. Petr

NOVINKA: Nová skupina předplatného! Začněte hezký večer již odpoledne! Hrací den pondělí od 16.30 hodin.
Zajistěte si své sedadlo a pořiďte tak sobě či svým blízkým jedinečné zážitky ve Slezském divadle! Navíc díky předplatnému získáte výraznou slevu z běžného vstupného (20 – 60 %).

Katalog ke stažení
Bulletin předplatného na sezonu 2017 - 2018
ZDE.

JAK si pořídit předplatné?
Předplatné si lze sjednat osobně, telefonicky, e-mailem nebo poštou.
V předprodeji vstupenek SDO se vám můžeme věnovat – pomůžeme vybrat předplatitelskou skupinu či vyplnit přihlášku.

KDE si pořídit předplatné?
Horní náměstí 13, 746 01 Opava
Tel.: +420 555 537 470, mobil: +420 724 984 209
Eva Hyrlíková, e-mail: marketing2@divadlo-opava.cz

V divadle se bude zpívat a tančit čardáš!

V sobotu 10. 6. 2017 od 19 hodin uvedeme jednu z nejoblíbenějších a nejhranějších operet se slevou 30%!

Emmerich Kálmán

HRABĚNKA MARICA

Příběh lásky hraběnky Maricy a správce jejího panství Tassila, odehrávající se
v idylické rezidenci jedné balkánské říše. Vystoupí i živá cimbálová muzika.

Uslyšíte řadu krásných melodií s maďarským temperamentem – např. „Kde bydlí láska?“, „Tam, kde je Varaždin“ nebo „Cikáne, hraj“.

marica

V úterý 13. června 2017 od 19 hodin můžete vidět
Tatianu Vilhelmovou jako Boženu Němcovou

v divadelní hře „Neumím jinak než láskou“

Pro pražské Divadlo Viola připravil básník a spisovatel MILOŠ HORANSKÝ.

Martýrium jednoho srdce a dvou osudů pro tři herce.

vilhemova1

vilhemova2

Vstupenky v předprodeji Slezského divadla Opava. Cena: 290 / 350 / 390 Kč.
http://www.divadloviola.cz/?p=pred&ID=4&SID=11&d=70

21. května 2017 (neděle) opera CARMEN
Nenechte si ujít výjimečné hosty!

Od 19 hodin opera Georgese Bizeta s příběhem o temperamentní a vášnivé cikánce
a vojákovi, který pro svou touhu ze žárlivosti Carmen zabije.

Jako Carmen se představí italská mezzosopranistka Leyla Martinucci
a jako Don José italský tenor Gianluca Sciarpelletti!

Májová 30% sleva!
leyla-carmen

gianluca-sciarpelletti-carmen

ANDA-LOUISE BOGZA písňový recitál

V pondělí 22. května se v opavském divadle v 19 hodin uskuteční Písňový recitál světoznámé pěvkyně Anda-Louise Bogzy. Klavírní doprovod Libuše Vondráčková, slovem provází Evžen Trupar.

Program: výběr písní Arnošta Rychlého na texty Petra Bezruče (Kalina, Kyjov, Souputnice, …), skladby Manuela de Falla, Gabriela Faurého a Maurice Ravela. Koncert se uskuteční v rámci výstavy o životě a díle profesora Rychlého, jejíž vernisáž se uskutečnila 7. dubna v Obecním domě. Výstava nabízí pohled do pracovny A. Rychlého spolu s jeho repasovaným klavírem.

Vstupenky již v prodeji!
Ceny: 170 / 130 / 90 Kč
50% sleva pro seniory a abonenty SDO

http://opavsky.denik.cz/kultura_region/arnost-rychly29052016.html

bogza

6. 5. 2017 (sobota) – FIGAROVA SVATBA

figaro1 6. 5. 2017 (sobota)
od 19 hodin

Bláznivý mejdan u hraběte Almavivy.

 

 

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais

 FIGAROVA SVATBA

 

figaro2Příběh představuje klikatou cestu titulní postavy ke sňatku s milovanou Zuzankou, plnou převleků, intrik, záměn, komických omylů a nedorozumění.

 DERNIÉRA

jednotné vstupné 100 Kč

V pondělí 22. května se v opavském divadle v 19 hodin uskuteční PÍSŇOVÝ RECITÁL světoznámé pěvkyně ANDA-LOUISE BOGZY.

Klavírní doprovod Libuše Vondráčková, slovem provází Evžen Trupar.

 

Program:

výběr písní Arnošta Rychlého na texty Petra Bezruče (Kalina, Kyjov, Souputnice, a další) skladby Manuela de Falla, Gabriela Faurého a Maurice Ravela.

 

Koncert se uskuteční v rámci výstavy o životě a díle profesora Rychlého, jejíž vernisáž se uskutečnila 7. dubna v Obecním domě.

 

Vstupenky již v prodeji!
Ceny: 170 / 130 / 90 Kč
50% sleva pro seniory a abonenty SDO

 

ANDA-LOUISE BOGZA je světoznámá operní pěvkyně, která vystupuje na mnoha světových operních a koncertních scénách.

Narodila se v učitelské rodině v rumunském horském městě Piatra-Neamt uprostřed východních Karpat. Její matka vystudovala kromě filologie i herectví, ale pod vlivem svého manžela se – stejně jako on – věnovala pedagogice. Rodiče vedli dceru k hudbě, od šesti let hrála na klavír a učitelka klavíru byla také první osobou, která upozornila na její krásný hlas. Hudební vzdělání získávala nejprve v Bukurešti na konzervatoři a Hudební akademii Georga Eneska. Po svatbě s českým inženýrem Lubošem Nedbalem pokračovala Anda-Louise ve studiu na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze, kde studovala zpěv a hru na cembalo. Ve zpěvu se dále zdokonalovala studiem ve Výmaru a Vídni. Po ukončení AMU přijala angažmá v Národním divadle v Praze a ve Státní opeře Praha, kde působí dosud.

Na podzim roku 2001 získala české občanství a od té doby žije v Praze, kterou pokládá

za svůj druhý domov.

Na svém repertoáru má přední role lyrického i dramatického oboru, mezi které patří například Verdiho Aida, kterou zpívala ve Vídeňské a Berlínské Státní opeře či v Německé opeře Berlín. Opavským divákům se nedávno představila jako Pucciniho Tosca. Tu zpívala také v Bavorské státní opeře v Mnichově, v drážďanské Semperoper, ve Florencii na festivalu Maggio Musicale Fiorentino (dirigent Zubin Mehta), v Teatro dell´ Opera v Římě a v mnoha dalších. Za zmínku stojí také Leonora v Trubadúrovi, kterou zpívala v Arena di Verona (režie Franco Zeffirelli), v hamburské Státní opeře, Královské opeře v Kodani nebo Státní opeře v Budapešti. V operním repertoáru má také Donnu Annu (Don Giovanni), Verdiho Desdemonu (Otello) či Pucciniho Minnie (La Fanciulla del West), za kterou obdržela v roce 2007 Cenu Thálie.

 

Ve Slezském divadle Opava jste ji mohli vidět v roli Tosky  či při Benefičním koncertu festivalu DiFeO.

 

ARNOŠT RYCHLÝ byl sbormistrem Slezského divadla, vychovával regionální sbormistry malých těles, skládal scénickou hudbu a jeho díla měly ve svých repertoárech pěvecké celebrity jako Ivo Žídek, Beno Blachut nebo Eduard Haken. Zachránil též sbírku starých hudebních nástrojů na hradeckém zámku a po válce i hodně nástrojů pro opavské divadlo.

Mezi přáteli měl i umělecké celebrity

Udržoval kontakty s řadou známých umělců – s výtvarníky Janem Zrzavým, Cyrilem Boudou a Karlem Svolinským, se spisovateli Franem Smějou, Vilémem Závadou a Petrem Bezručem. Přátelil se též s opavským hercem a fotografem Emanuelem Křenkem.

2. května od 19 hodin opera ATTILA

o vládci Hunů – králi Attilovi, který v 5. století plenil část Evropy.

Za roli Attily byl David Szendiuch nominován na Cenu Thálie opera muži.

Na trase tažení se Attila dostal k dřevěnému městu Troyes. V kostele působil biskup Lupus, který se postavil proti Attilovi a zachránil své město. Na jejich setkání měla zaznít proslulá slova: „Jsem Lupus, člověk Boží.“ Attila rázně odpověděl bezvadnou latinou: „Ego sum Attila, flagellum Dei“…. „Já jsem Attila, bič Boží“.

 

Dirigent: Petr Šumník

Režie: Jana Andělová Pletichová

Premiéra: 23. října 2016
http://www.divadlo-opava.cz/repertoar/predstaveni/attila-giuseppe-verdi/
 
attila-novinka
30% sleva na vstupném

Strana 3 z 3712345...102030...Poslední »

Novinky

18.10.2017

Malá ochutnávka z připravované premiéry opery FALSTAFF pod taktovkou Marka Šedivého a v režii Lubora Cukra.

V tomto díle se setkaly dvě geniální umělecké osobnosti: největší dramatik a básník všech dob William Shakespeare a slavný italský hudební skladatel Giuseppe Verdi. Vtipný příběh podle Veselých paniček windsorských Williama Shakespeara rychle vtáhne diváka do děje. Jak to dopadne, když se ženy rozhodnou, že se pobaví, ale zároveň si nenechají nic líbit? Přijďte to […]

více zde

18.10.2017

Silvestrovské oslavy ve Slezském divadle Opava prodej vstupenek od 1. 11. od 8 hodin

od 15 hodin činoherní komedie z luxusní newyorské společnosti Neil Simon Řeči přípitek a drobné občerstvení Vstupné: 380,- / 320,- / 270,- Kč   od 21 hodin legendární český muzikál Svoboda, J. Štaidl, E. Krečmar, Z. Podskalský, Z. Podskalský ml. Noc na Karlštejně různorodé lahůdky, výborná vína, skvělá hudba, půlnoční přípitek Vstupné: 890,- / 790,- […]

více zde

18.10.2017

KONCERT ORCHESTRU SLEZSKÉHO DIVADLA OPAVA v prostorách Multifunkční auly GONG Dolní VÍTKOVICE, Ostrava

neděle 19. 11. 2017 od 11 hodin   Koncert hudebně nastudoval a diriguje MAREK ŠEDIVÝ. Marek Šedivý v roce 2016 nastoupil v SDO na post dirigenta, byl v roce 2013 na doporučení J. Bělohlávka angažován jako asistent dirigenta v inscenaci Wagnerovy opery Tristan a Isolda v Canadian Opera Company v Torontu a J. Bělohlávkem také […]

více zde

Starší novinky