Slezské divadlo Opava

Přeskočit na navigaci

Webová prezentace Slezského divadla v Opavě

Novinky

MACBETH – 13. ročník Festivalu Opera 2017

Držte nám palce, aby LIBUŠKA

z 12. ročníku Festivalu OPERA 2015, kterou obdržela opera Její pastorkyňa jako cenu diváků za nejlepší inscenaci,

dostala sestřičku!

 25. 9. 2017

Stavovské divadlo Praha

operní soubor SDO

MACBETH

opera Giuseppe Verdiho

dirigent: Petr Šumník, režie: Jana Andělová Pletichová

13. ročník Festivalu Opera 2017

 

Festival hudebního divadla OPERA je jediná periodická přehlídka reprezentativních inscenací všech českých, moravských i slovenských profesionálních operních souborů.

        

macbeth-praha1

macbeth-praha2

 

http://operaplus.cz/opavska-opera-a-festival-hudebniho-divadla-opera-2017/

http://www.festival-opera.cz/

opera2017

NOVINKA: Začněte hezký večer již odpoledne!

Předplatné pro pěkné podvečery! Hrací den pondělí od 16.30 hodin, skupina O.

Od nové sezony rozšiřujeme naši nabídku o odpolední představení ve všední den.

Takzvaná odpolední matiné jsou v zahraničí velmi oblíbená a žádaná.

Chceme tak poskytnout kulturní zážitek i těm, kteří nemohou do divadla večer. Odpolední matiné je ideální pro diváky pracující na směny, rodiče, kteří večer složitě zajišťují hlídání pro děti i pro návštěvníky Opavy.

 

Katalog ke stažení ZDE.

 

JAK si pořídit předplatné?

Předplatné si lze sjednat osobně, telefonicky, e-mailem nebo poštou.

V předprodeji vstupenek SDO se vám můžeme věnovat – pomůžeme vybrat předplatitelskou skupinu či vyplnit přihlášku.

 

KDE si pořídit předplatné?

Horní náměstí 13, 746 01 Opava

Tel.: +420 555 537 470, mobil: +420 724 984 209

Eva Hyrlíková, e-mail: marketing2@divadlo-opava.cz

ZVUKOVÁ UPOUTÁVKA NA PRODEJ PŘEDPLATNÉHO!

Upoutávka na předplatné – Policie
Upoutávka na předplatné – sv. Petr

 

Katalog ke stažení ZDE.

 

JAK si pořídit předplatné?

Předplatné si lze sjednat osobně, telefonicky, e-mailem nebo poštou.

V předprodeji vstupenek SDO se vám můžeme věnovat – pomůžeme vybrat předplatitelskou skupinu či vyplnit přihlášku.

 

KDE si pořídit předplatné?

Horní náměstí 13, 746 01 Opava

Tel.: +420 555 537 470, mobil: +420 724 984 209

Eva Hyrlíková, e-mail: marketing2marketing2@divadlo-opava.cz

BRATŘI KARAMAZOVI DERNIÉRA

akce: jednotné vstupné 100 Kč
29. 6. 2017
čtvrtek / od 19 hodin

Fjodor Michajlovič Dostojevskij a jeho příběh jedné rodiny, odehrávající se v 60. letech 19. století v Rusku.

Definicí termínu „karamazovština“ je vedle smyslnosti vášnivá zamilovanost do života. Stupňující se žízeň po víře tím víc, čím více narůstá důvodů proti ní. Je Bůh? Je peklo?
A pokud Bůh není, je skutečně všechno dovoleno?
Karamazovi jsou skutečné teatrum mundi, divadlo světa.

karamazovi

Výběrové řízení na pronájem a provozování divadelní kavárny a bufetu v objektu Slezského divadla Opava

Výběrové řízení na pronájem a provozování divadelní kavárny a bufetu v objektu Slezského divadla Opava

 

Vyhlašovatel:                       Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace

Horní náměstí 13

746 69  Opava

IČ  00100552

 

Předmět vyhlášení:           Pronájem a provozování divadelní kavárny a divadelního bufetu v objektu Slezského divadla Opava

 

 1. Veřejně dostupný prostor kavárny je součástí budovy divadla s kapacitou cca 32 míst, obslužným barem, WC, skladem a s možností venkovního posezení. Otevírací doba není nijak ze strany divadla omezena – nutno se řídit platnou legislativou.

 

 1. Bufet se nachází v 1. patře divadla a jeho součástí je obslužný bar, skladovací a technický prostor. Bufet slouží výhradně k obsluze diváků a jeho provoz je tak podřízen naplánovaným představením – jak dopoledním (školy), tak večerním v období září až červen.

 

Požadavky a podmínky:

 • Způsob (účel) využití – provozování divadelní kavárny a divadelního bufetu pro diváky Slezského divadla Opava a další veřejnost, včetně případného zajištění cateringu pro interní potřeby divadla (obsluha při významných návštěvách, slavnostních premiérách, či jiných významných představeních, apod. – vyhlašovatel si však zároveň vyhrazuje právo zajistit si na vybrané interní akce gastro služby jiným dodavatelem).
 • Nájemce užíváním předmětu nájmu zajistí kvalitní provoz (vysoký provozní standard) na úrovni odpovídající potřebám profesionálního kulturního zařízení (služby, sortiment, kultura oblékání a vystupování personálu, apod.).
 • Minimální měsíční nájemné za pronajímanou plochu kavárny a bufetu včetně souvisejících prostor a movitého majetku činí 16.000,- Kč (bez energií a služeb). Výši nájmu je možno po dohodě regulovat v závislosti na výši vstupní investice ze strany provozovatele. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na úpravu výše nájemného o index průměrné míry inflace.
 • Zálohy na elektrickou energii, vodné a stočné, plyn a odvoz odpadů nejsou v ceně nájmu zahrnuty. Tyto budou hrazeny na základě skutečné spotřeby dle podružných měřidel či dohodnutou paušální platbou.
 • Provozovatel je při své činnosti povinen respektovat specifický provoz divadla, divadelních prostor a skladbu návštěvníků a přizpůsobit tomu aktuální nabídku sortimentu, provozní dobu, apod.
 • Slezské divadlo Opava v době podpisu smlouvy není plátcem DPH.

 

Kvalifikační předpoklady uchazeče (právnická či fyzická osoba podnikající):

 • Uchazeč doloží úředně ověřenou kopii živnostenského listu k provozování hostinské činnosti, případně výpis z Obchodního rejstříku.
 • Uchazeč doloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z Rejstříku trestů ne starší 30 dnů.
 • Uchazeč doloží čestným prohlášením, že proti němu není vedeno exekuční ani insolvenční řízení.
 • Minimální praxe v oboru v předchozích 5 letech – žadatel doloží čestným prohlášením včetně referencí a kontaktů.

 

Kritéria výběru:

 1. Váha kritéria 90 % – nabídky budou hodnoceny podle:
 • Podnikatelského záměru (koncepce provozu, součinnost s pronajímatelem návrh rozsahu sortimentu a cenové politiky, apod.).
 • Osobní prezentace podnikatelského záměru – v případě osobního pohovoru.
 • Reference

 

 1. Váha kritéria 10 % – nabídky budou hodnoceny podle:
 • Nejvyšší nabídky na měsíční výši celkového nájmu (bez záloh na energie, vodné a stočné, plyn a odvoz odpadů.

 

Informace pro uchazeče:

 • Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, pokud nebude dohodnuto jinak.
 • Podepsané nabídky zasílejte nebo doručte do 16. 06. 2017 na adresu Slezské divadlo Opava, Horní náměstí 13, 746 69 Opava. Zalepenou obálku s nabídkou označte nadpisem: „Výběrové řízení na pronájem kavárny a bufetu“.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů, kdykoliv do podpisu nájemní smlouvy toto zadávací řízení upravit nebo bez udání důvodu zrušit.
 • Požadované zahájení provozu je stanoveno na 01. 09. 2017.

 

 

 

Mgr. Ilja Racek, Ph.D.

ředitel

Slezského divadla Opava

 

PRODEJ PŘEDPLATNÉHO ZAHÁJEN!

Upoutávka na předplatné – Policie
Upoutávka na předplatné – sv. Petr

NOVINKA: Nová skupina předplatného! Začněte hezký večer již odpoledne! Hrací den pondělí od 16.30 hodin.
Zajistěte si své sedadlo a pořiďte tak sobě či svým blízkým jedinečné zážitky ve Slezském divadle! Navíc díky předplatnému získáte výraznou slevu z běžného vstupného (20 – 60 %).

Katalog ke stažení
Bulletin předplatného na sezonu 2017 - 2018
ZDE.

JAK si pořídit předplatné?
Předplatné si lze sjednat osobně, telefonicky, e-mailem nebo poštou.
V předprodeji vstupenek SDO se vám můžeme věnovat – pomůžeme vybrat předplatitelskou skupinu či vyplnit přihlášku.

KDE si pořídit předplatné?
Horní náměstí 13, 746 01 Opava
Tel.: +420 555 537 470, mobil: +420 724 984 209
Eva Hyrlíková, e-mail: marketing2@divadlo-opava.cz

V divadle se bude zpívat a tančit čardáš!

V sobotu 10. 6. 2017 od 19 hodin uvedeme jednu z nejoblíbenějších a nejhranějších operet se slevou 30%!

Emmerich Kálmán

HRABĚNKA MARICA

Příběh lásky hraběnky Maricy a správce jejího panství Tassila, odehrávající se
v idylické rezidenci jedné balkánské říše. Vystoupí i živá cimbálová muzika.

Uslyšíte řadu krásných melodií s maďarským temperamentem – např. „Kde bydlí láska?“, „Tam, kde je Varaždin“ nebo „Cikáne, hraj“.

marica

V úterý 13. června 2017 od 19 hodin můžete vidět
Tatianu Vilhelmovou jako Boženu Němcovou

v divadelní hře „Neumím jinak než láskou“

Pro pražské Divadlo Viola připravil básník a spisovatel MILOŠ HORANSKÝ.

Martýrium jednoho srdce a dvou osudů pro tři herce.

vilhemova1

vilhemova2

Vstupenky v předprodeji Slezského divadla Opava. Cena: 290 / 350 / 390 Kč.
http://www.divadloviola.cz/?p=pred&ID=4&SID=11&d=70

21. května 2017 (neděle) opera CARMEN
Nenechte si ujít výjimečné hosty!

Od 19 hodin opera Georgese Bizeta s příběhem o temperamentní a vášnivé cikánce
a vojákovi, který pro svou touhu ze žárlivosti Carmen zabije.

Jako Carmen se představí italská mezzosopranistka Leyla Martinucci
a jako Don José italský tenor Gianluca Sciarpelletti!

Májová 30% sleva!
leyla-carmen

gianluca-sciarpelletti-carmen

ANDA-LOUISE BOGZA písňový recitál

V pondělí 22. května se v opavském divadle v 19 hodin uskuteční Písňový recitál světoznámé pěvkyně Anda-Louise Bogzy. Klavírní doprovod Libuše Vondráčková, slovem provází Evžen Trupar.

Program: výběr písní Arnošta Rychlého na texty Petra Bezruče (Kalina, Kyjov, Souputnice, …), skladby Manuela de Falla, Gabriela Faurého a Maurice Ravela. Koncert se uskuteční v rámci výstavy o životě a díle profesora Rychlého, jejíž vernisáž se uskutečnila 7. dubna v Obecním domě. Výstava nabízí pohled do pracovny A. Rychlého spolu s jeho repasovaným klavírem.

Vstupenky již v prodeji!
Ceny: 170 / 130 / 90 Kč
50% sleva pro seniory a abonenty SDO

http://opavsky.denik.cz/kultura_region/arnost-rychly29052016.html

bogza

Strana 1 z 3512345...102030...Poslední »

Novinky

11.07.2017

MACBETH – 13. ročník Festivalu Opera 2017

Držte nám palce, aby LIBUŠKA z 12. ročníku Festivalu OPERA 2015, kterou obdržela opera Její pastorkyňa jako cenu diváků za nejlepší inscenaci, dostala sestřičku!  25. 9. 2017 Stavovské divadlo Praha operní soubor SDO MACBETH opera Giuseppe Verdiho dirigent: Petr Šumník, režie: Jana Andělová Pletichová 13. ročník Festivalu Opera 2017   Festival hudebního divadla OPERA je jediná […]

více zde

20.06.2017

NOVINKA: Začněte hezký večer již odpoledne!

Předplatné pro pěkné podvečery! Hrací den pondělí od 16.30 hodin, skupina O. Od nové sezony rozšiřujeme naši nabídku o odpolední představení ve všední den. Takzvaná odpolední matiné jsou v zahraničí velmi oblíbená a žádaná. Chceme tak poskytnout kulturní zážitek i těm, kteří nemohou do divadla večer. Odpolední matiné je ideální pro diváky pracující na směny, rodiče, […]

více zde

20.06.2017

ZVUKOVÁ UPOUTÁVKA NA PRODEJ PŘEDPLATNÉHO!

Upoutávka na předplatné – Policie Upoutávka na předplatné – sv. Petr   Katalog ke stažení ZDE.   JAK si pořídit předplatné? Předplatné si lze sjednat osobně, telefonicky, e-mailem nebo poštou. V předprodeji vstupenek SDO se vám můžeme věnovat – pomůžeme vybrat předplatitelskou skupinu či vyplnit přihlášku.   KDE si pořídit předplatné? Horní náměstí 13, 746 […]

více zde

Starší novinky