Slezské divadlo Opava

Přeskočit na navigaci

Webová prezentace Slezského divadla v Opavě

ROZHOVOR – Anna Saavedra

Anna Saavedra *1984, podle jejíž adaptace v neděli uvedeme premiéru Gazdiny roby, je Osobností měsíce Divadelních novin. My jsem pro vás připravili s Annou Saavedrou rozhovor, který si můžete níže přečíst.

S jakým cílem, ambicí jsi přistupovala k nové adaptaci Gazdiny roby?

Společně s režisérkou Jankou Ryšánek Schmiedtovou jsme chtěly vytvořit jakousi „verzi pro 21. století“, aniž bychom však původní příběh zbavovaly jeho dobového kontextu. Zároveň jsou některé atributy původního dramatu (například nářečí, venkovské reálie či konfliktní postavení katolíků vůči protestantům) upraveny tak, aby byly pro současného diváka srozumitelné. Na druhou stranu
je v mojí adaptaci posílena a prohloubena role jednotlivých postav, jejichž jednání i osudy nahlížíme z více úhlů, než tomu bylo v původním Preissové dramatu. I to je součástí onoho „moderního“ pojetí. V současném světě už neexistuje jediná univerzální pravda, je na nás, abychom v mnohosti různých pravd hledali tu svoji…

Můžeš přiblížit zdroje, ze kterých jsi při práci nejvíce čerpala?

Moje adaptace se velkou měrou opírá o původní povídku, na základě které pak Preissová na žádost dramaturga Národního divadla drama Gazdina roba napsala. Zároveň jsem při čtení monografie o Preissové narazila na zajímavý fakt, že původní příběh, osud konkrétní ženy – „gazdiny roby“, jímž se Preissová inspirovala, měl dvě verze – resp. dva odlišné konce. I to je v nové adaptaci
obsaženo.

Co je pro tebe osobně na Evě a jejím příběhu nejzajímavějším? Čím může oslovit diváka v 21. století?

Myslím, že příběh nelze vnímat pouze jako drama lásky s tragickým koncem nebo konflikt hlavní hrdinky se společenskou konvencí, v jeho podtextu se skrývají i hlubší a obecnější otázky. Například – v současné době se rozpadá každé druhé manželství. Je tedy důležité se ptát, co je to vlastně rodina, k čemu slouží a za jakých okolností má smysl ji udržet nebo naopak odejít, za jakých okolností a zda vůbec je odchod od rodiny „legitimní“… Může být omluvou láska? Je současná společnost natolik tolerantní, aby tuto „omluvu“ přijala? Z právního hlediska už to není problém, ovšem v rovině morální stále trvá. Je tedy lepší opustit rodinu a „žít v pravdě“, nebo je „morálnější“ ten, kdo žije ve formálním manželství a má paralelní vztah s někým jiným? V nové adaptaci je kladen důraz na generační konflikt. Ale nestaví se apriori proti konzervativním hodnotám, kterým starší generace věří. Mají totiž v řádu světa svoji logiku. Má tedy člověk právo uvažovat sobecky, nebo se má podřídit tradici, vůli rodičů nebo soucitu k vlastním dětem? To jsou velmi aktuální a bolestné otázky, které mnoho lidí v současném světě řeší.

Novinky

10.11.2017

VÁNOČNÍ NADÍLKA

25. prosince (pondělí) v 19 hodin Michael McKeever MODRÝ Z NEBE komedie o návratech domů a domnělém šílenství   26. prosince (úterý) v 19 hodin Molière ZDRAVÝ NEMOCNÝ výpravná komedie s řadou humorných situací o hypochondrovi Arganovi NAPOSLED! speciální derniérová sleva   28. prosince (čtvrtek) v 19 hodin Carl Orff  CHYTRAČKA operní příběh o chytré selské dívce, která uhádne […]

více zde

9.11.2017

KONCERT ORCHESTRU SLEZSKÉHO DIVADLA OPAVA v prostorách Multifunkční auly GONG Dolní VÍTKOVICE, Ostrava

neděle 19. 11. 2017 od 11 hodin   Koncert hudebně nastudoval a diriguje MAREK ŠEDIVÝ. Marek Šedivý v roce 2016 nastoupil v SDO na post dirigenta, byl v roce 2013 na doporučení J. Bělohlávka angažován jako asistent dirigenta v inscenaci Wagnerovy opery Tristan a Isolda v Canadian Opera Company v Torontu a J. Bělohlávkem také […]

více zde

7.11.2017

JEJÍ PASTORKYŇA NAPOSLED!

12. 11. 2017 od 19 hodin Speciální derniérová sleva!   Přijďte se rozloučit s krásnou operou, která měla úspěch na domácí scéně i na festivalech po celé republice! Diváci ocenili potleskem tuto operu na festivalu OPERA 2015 v Praze, na Mezinárodním hudebním festivalu JANÁČKOVY HUKVALDY 2015, na festivalu Tomáškova a Novákova hudební SKUTEČ, na festivalu „Město plné […]

více zde

Starší novinky