Slezské divadlo Opava

Přeskočit na navigaci

Webová prezentace Slezského divadla v Opavě

Výběrové řízení na pronájem a provozování divadelní kavárny a bufetu v objektu Slezského divadla Opava

Výběrové řízení na pronájem a provozování divadelní kavárny a bufetu v objektu Slezského divadla Opava

 

Vyhlašovatel:                       Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace

Horní náměstí 13

746 69  Opava

IČ  00100552

 

Předmět vyhlášení:           Pronájem a provozování divadelní kavárny a divadelního bufetu v objektu Slezského divadla Opava

 

 1. Veřejně dostupný prostor kavárny je součástí budovy divadla s kapacitou cca 32 míst, obslužným barem, WC, skladem a s možností venkovního posezení. Otevírací doba není nijak ze strany divadla omezena – nutno se řídit platnou legislativou.

 

 1. Bufet se nachází v 1. patře divadla a jeho součástí je obslužný bar, skladovací a technický prostor. Bufet slouží výhradně k obsluze diváků a jeho provoz je tak podřízen naplánovaným představením – jak dopoledním (školy), tak večerním v období září až červen.

 

Požadavky a podmínky:

 • Způsob (účel) využití – provozování divadelní kavárny a divadelního bufetu pro diváky Slezského divadla Opava a další veřejnost, včetně případného zajištění cateringu pro interní potřeby divadla (obsluha při významných návštěvách, slavnostních premiérách, či jiných významných představeních, apod. – vyhlašovatel si však zároveň vyhrazuje právo zajistit si na vybrané interní akce gastro služby jiným dodavatelem).
 • Nájemce užíváním předmětu nájmu zajistí kvalitní provoz (vysoký provozní standard) na úrovni odpovídající potřebám profesionálního kulturního zařízení (služby, sortiment, kultura oblékání a vystupování personálu, apod.).
 • Minimální měsíční nájemné za pronajímanou plochu kavárny a bufetu včetně souvisejících prostor a movitého majetku činí 16.000,- Kč (bez energií a služeb). Výši nájmu je možno po dohodě regulovat v závislosti na výši vstupní investice ze strany provozovatele. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na úpravu výše nájemného o index průměrné míry inflace.
 • Zálohy na elektrickou energii, vodné a stočné, plyn a odvoz odpadů nejsou v ceně nájmu zahrnuty. Tyto budou hrazeny na základě skutečné spotřeby dle podružných měřidel či dohodnutou paušální platbou.
 • Provozovatel je při své činnosti povinen respektovat specifický provoz divadla, divadelních prostor a skladbu návštěvníků a přizpůsobit tomu aktuální nabídku sortimentu, provozní dobu, apod.
 • Slezské divadlo Opava v době podpisu smlouvy není plátcem DPH.

 

Kvalifikační předpoklady uchazeče (právnická či fyzická osoba podnikající):

 • Uchazeč doloží úředně ověřenou kopii živnostenského listu k provozování hostinské činnosti, případně výpis z Obchodního rejstříku.
 • Uchazeč doloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z Rejstříku trestů ne starší 30 dnů.
 • Uchazeč doloží čestným prohlášením, že proti němu není vedeno exekuční ani insolvenční řízení.
 • Minimální praxe v oboru v předchozích 5 letech – žadatel doloží čestným prohlášením včetně referencí a kontaktů.

 

Kritéria výběru:

 1. Váha kritéria 90 % – nabídky budou hodnoceny podle:
 • Podnikatelského záměru (koncepce provozu, součinnost s pronajímatelem návrh rozsahu sortimentu a cenové politiky, apod.).
 • Osobní prezentace podnikatelského záměru – v případě osobního pohovoru.
 • Reference

 

 1. Váha kritéria 10 % – nabídky budou hodnoceny podle:
 • Nejvyšší nabídky na měsíční výši celkového nájmu (bez záloh na energie, vodné a stočné, plyn a odvoz odpadů.

 

Informace pro uchazeče:

 • Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, pokud nebude dohodnuto jinak.
 • Podepsané nabídky zasílejte nebo doručte do 16. 06. 2017 na adresu Slezské divadlo Opava, Horní náměstí 13, 746 69 Opava. Zalepenou obálku s nabídkou označte nadpisem: „Výběrové řízení na pronájem kavárny a bufetu“.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů, kdykoliv do podpisu nájemní smlouvy toto zadávací řízení upravit nebo bez udání důvodu zrušit.
 • Požadované zahájení provozu je stanoveno na 01. 09. 2017.

 

 

 

Mgr. Ilja Racek, Ph.D.

ředitel

Slezského divadla Opava

 

Novinky

18.01.2018

SILVESTR 2017

Již tradičně jsme přivítali nový rok v divadle. Půlnočního přípitku se zúčastnila i královna Alžběta II. a sir Elton John! A jak jste strávili Silvestr vy?

více zde

12.01.2018

Malá ochutnávka ze zkoušky komedie Jak je důležité míti Filipa

o dvou mladých přátelích. Jak dlouho lze žít dvojím životem, aniž by to prasklo? Činoherní soubor se pilně připravuje na uvedení premiéry komedie anglického dramatika Oscara Wilda, mistra ironického dialogu a skandálního literáta viktoriánské Anglie. Premiéra konverzační komedie se uskuteční v neděli 21. ledna 2018.   Režisérkou inscenace je Irena Žantovská: Paní režisérko, co Vás […]

více zde

12.01.2018

11. 2. 2018 od 19 hodin – THE BACKWARDS

11. 2. 2018 od 19 hodin strhující výlet do hudební minulosti plné nezapomenutelných hitů pro několik generací fanoušků Beatles   THE BACKWARDS Beatles revival – „Love Songs“   Úspěch bandu odstartovalo dvojnásobné vítězství na prestižním Beatlefestu v New Yorku v letech 1998 a 2003. Kromě koncertování v Čechách a na Slovensku kapela hrála po celé Evropě, […]

více zde

Starší novinky