Slezské divadlo Opava

Tajfun ve Slezském divadle

(tep), Region, 4. 2. 2020

Šest operních sólistů naráz dostalo výpovědi

Opava – Strach, napětí a nejistota v těchto dnech otřásá Slezským divadlem. Opavští radní minulou středu z úsporných důvodů schválili výpovědi šesti operních sólistů. Zástupci divadla uklidňují veřejnost, že zrušení opery se nekoná a umělci zde zůstanou nadále, ale s jinými smlouvami, V praxi to znamená, že zaměstnanci musí přejít na „volnou nohu“ a divadlo si je bude na jednotlivá představení najímat.

Slezské divadlo se dostalo do finanční krize kvůli menšímu rozpočtu. Ředitel Ilja Racek požadoval od města 99 milionů korun, radní však schválili o pět milionů méně. Aby bylo zajištěno vyrovnané hospodaření, v divadle museli přijmout řadu úsporných opatření – například zrušit příspěvky nastavování ve výši 800 tisíc korun. Podle ekonomického náměstka Martina Dobeše není možné najít úsporu jinde, než v platech zaměstnanců, které tvoří zhruba 75 procent nákladů divadla. Z toho důvodu bylo propuštěno šest operních sólistů. „Vzhledem k charakteru vykonávané práce na pozici sólisty opery je možno tuto činnost provádět na základě takzvaných autorských smluv a nikoli pracovních smluv. Tuto možnost využívají i jiná divadla, například Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě. Náklady na takovouto činnost jsou pak nižší,“ popisuje Martin Dobeš a ředitel Ilja Racek ho doplňuje: „Sólisté umělecky mohou působit jako doposud, všem šéf opery nabídl spolupráci v rámci dramaturgického plánu pro příští období. Zároveň nikdo prozatím nevyjádřil svůj odpor k další spolupráci, námitky zazněly přirozeně k formě výpovědi.“

Přechod na jiné smlouvy znamená, že umělci se stanou živnostníky a musí si sami platit sociální a zdravotní pojištění. „Placeni budou za konkrétní role, které v novém režimu buď budou dohrávat, nebo budou pověřeni rolemi novými. Musím říci, že mne nikterak toto opatření netěší, ale v situaci, kdy se potýkáme s omezením rozpočtu o pět milionů proti námi požadované dotaci, udržení operního provozu vyžaduje i nepopulární kroky,“ pokračuje Racek s tím, že tento postup by měl letos ušetřit přibližně milion korun, v dalším pak miliony dva. Tím však výčet nepopulárních opatření nekončí. Z důvodu šetření byly také sloučeny pozice šéfdirigenta a šéfa opery. „Vzhledem k tomu, že byl v lednu na pozici šéfa opery jmenován současný šéfdirigent Vojtěch Spurný, došlo k uvolnění dané pozice. Šéf opery má ve svých povinnostech také dirigování a vedení orchestru, a tak není nutno pozici šéfdirigenta obsazovat,“ ozřejmuje Dobeš. Rovněž došlo ke snížení stavu na pozici korepetitora (klavírní doprovod – pozn. red.) a zrušení pozice vedoucího osvětlovačů a zvukařů.

V souvislosti se změnami nastává otázka, zda divadlo neprovozuje takzvaný „švarcsystém“, který je na trhu práce nelegální. Firmy si jeho pomocí krátí daně a odvody na sociální a zdravotní pojištění tím, že naoko odebírají služby od živnostníků, kteří ve skutečnosti pracují jako jejich zaměstnanci. „Nerada bych se pouštěla do jakýchkoliv spekulací. Situaci jsem opakovaně řešila s panem ředitelem, který mě ujistil, že zvolený postup je běžný a lze jej aplikovat i v podmínkách našeho divadla,“ konstatuje první náměstkyně primátora Hana Brňáková. Ředitel divadla přibližuje dále: „Je zcela obvyklé, že umělecké profese v divadle jsou najímány dle potřeby. Takto funguje především operní divadlo zhruba od revoluce. Ani se šesti sólisty jsme nebyli už schopni pokrýt klasický operní repertoár, jednak kvůli počtu, jednak kvůli různým oborům hlasů, které jsme neměli k dispozici. Nebo prostě proto, že některé role byly mimo momentální možnosti našich zpěváků. Pro příklad – titulní roli nedávno premiérované Traviaty jsme museli obsadit hosty, protože z vlastních zdrojů jsme neměli vhodnou osobu.“ Současně dodává, že všechny výpovědi byly konzultovány s právníkem. „Dělali jsme to velmi pečlivě, abychom nezavdali příčinu k jakýmkoliv pochybnostem v našich postupech. Několikaleté soudní jednání s výpovědí pana režiséra Černína je nám varováním,“ uzavírá Racek.

Partneři