Slezské divadlo Opava

Přeskočit na navigaci

Webová prezentace Slezského divadla v Opavě

Divadelní režisér a disident EMIL MALÝ

Simona Binarová, Region, 2. srpna 2016

Dne 8. srpna uplyne 30 let od úmrtí Emila Malého, významné osobnosti opavského kulturního i politického života v období před i po 2. světové válce.

Emil Malý se narodil 19. 9. 1894 ve Štáblovicích do rodiny krejčího jako prostřední ze tří dětí. Po absolvování Obchodní akademie v Opavě pracoval jako úředník ve Státní spořitelně, odkud byl v r. 1939 propuštěn a jeden rok zůstal bez zaměstnání. V té době již byl devět let ženatý s Alžbětou, roz. Dittrichovou, s níž se seznámil v tzv. Divadelní jednotě, opavském českém divadle, provozovaném v předmnichovské republice. Ona zde vystupovala coby přední subreta a on působil jako mimořádně nadaný ochotnický režisér a herec. Měli spolu syna a dceru.

Již tehdy začala spolupráce Malého s dr. Leopoldem Peřichem, ředitelem Zemského archivu v Opavě, který v Divadelní jednotě působil jako dramaturg a divadelní publicista. Po vypuknutí války se Emil Malý i s rodinou přestěhoval na jeden rok do Ostravy a po získání zaměstnání do Kolína, odkud za rodinou zpočátku do Ostravy dojížděl. Také v Kolíně se stal významnou osobou tamního ochotnického divadla, které pod jeho vedením dvakrát získalo 1. cenu v soutěži „Jiráskův Hronov“.

Emil Malý se angažoval také v politice. Usiloval o obnovu demokratických principů společnosti, byl příznivce Benešovy emigrační vlády, netajil se svými názory a za poslech zakázaného zahraničního rozhlasu byl vyslýchán gestapem a na 6 týdnů vzat do vyšetřovací vazby.
V květnu 1945 se i s rodinou vrátil do Opavy, kde byl jmenován ředitelem Státní spořitelny, a v této funkci působil do února 1948. Poté byl coby představitel buržoazie propuštěn. Spolu s dr. Peřichem a dr. Sanetříkem se Malý zasadil o znovuobnovení činnosti Slezského národního divadla hned v r. 1945.

Spolu s dalšími významnými osobami opavské společnosti počátku 50. let – dr. Peřichem, bratry Křenovskými, dr. Šugarem a Z. Černým se Emil Malý na schůzkách v kavárně Koruna domlouval na poslechu rozhlasových stanic Svobodná Evropa a Hlas Ameriky. Zjištěné informace konzultovali a doufali brzkou změnu režimu. Malý měl v plánu se po státním převratu vrátit do čela zestátněné Státní spořitelny, kde tehdy pracoval jako řadový úředník. Na základě udání číšníkem kavárny byli všichni zúčastnění v srpnu 1955 Krajským soudem v Ostravě odsouzeni. Emil Malý byl obviněn z šíření štvavé propagandy, z propagace koncentračních táborů pro komunisty plánovaném převratu, ze souhlasu s vytvořením ilegálních správních orgánů po dobu zvratu a distribuce protistátních letáků.

Dle rozsudku soudu byl shledán vinen podněcováním rozvratné činnosti s cílem odstranit „lidově-demokratického zřízení“ v ČSR a odsouzen ke 12 letům trestu odnětí svobody a propadnutí celého jmění. Část trestu si Malý odpykal ve věznici v Mírově, část v Leopoldově, přičemž návštěvy měl povoleny jenom dvakrát do roka, a to pouze manželku plus jednu osobu. V té době rovněž proběhlo hlasování spolužáků jeho syna o možnosti pokračovat ve vysokoškolských studiích, naštěstí pro většinu z nich nepředstavoval syna „nepřátele státu“.
Na základě prezidentské amnestie v r. 1961 byl E. Malému zbytek trestu prominut a v důchodovém věku se mohl vrátit ke své rodině. Přes všechny životní útrapy se dožil úctyhodného věku 92 let.

Podivat se na originální článek

Novinky

10.11.2017

VÁNOČNÍ NADÍLKA

25. prosince (pondělí) v 19 hodin Michael McKeever MODRÝ Z NEBE komedie o návratech domů a domnělém šílenství   26. prosince (úterý) v 19 hodin Molière ZDRAVÝ NEMOCNÝ výpravná komedie s řadou humorných situací o hypochondrovi Arganovi NAPOSLED! speciální derniérová sleva   28. prosince (čtvrtek) v 19 hodin Carl Orff  CHYTRAČKA operní příběh o chytré selské dívce, která uhádne […]

více zde

9.11.2017

KONCERT ORCHESTRU SLEZSKÉHO DIVADLA OPAVA v prostorách Multifunkční auly GONG Dolní VÍTKOVICE, Ostrava

neděle 19. 11. 2017 od 11 hodin   Koncert hudebně nastudoval a diriguje MAREK ŠEDIVÝ. Marek Šedivý v roce 2016 nastoupil v SDO na post dirigenta, byl v roce 2013 na doporučení J. Bělohlávka angažován jako asistent dirigenta v inscenaci Wagnerovy opery Tristan a Isolda v Canadian Opera Company v Torontu a J. Bělohlávkem také […]

více zde

7.11.2017

JEJÍ PASTORKYŇA NAPOSLED!

12. 11. 2017 od 19 hodin Speciální derniérová sleva!   Přijďte se rozloučit s krásnou operou, která měla úspěch na domácí scéně i na festivalech po celé republice! Diváci ocenili potleskem tuto operu na festivalu OPERA 2015 v Praze, na Mezinárodním hudebním festivalu JANÁČKOVY HUKVALDY 2015, na festivalu Tomáškova a Novákova hudební SKUTEČ, na festivalu „Město plné […]

více zde

Starší novinky