Slezské divadlo Opava

Přeskočit na navigaci

Webová prezentace Slezského divadla v Opavě

Opavští kulturní patrioti chtějí obnovit udílení ceny Opavská Thálie. Podaří se to?

Ladislav Vrchovský, 3.8.2017, http://www.ostravan.cz, Divadlo, Aktualita

Cenu Opavská Thálie založili v sezóně 2005/2006 manželé Vladimír a Alena Klazarovi. Rozhodli se ji uspořádat ve vlastní režii. Přáli si, aby každoročně byla udělována jako pocta opavským divadelním umělcům, kteří svými výkony významným způsobem zviditelnili Slezské divadlo Opava. Zakladatelé ceny byli dlouholetými členy opavského divadla, kde se také poznali. Jim oběma byla také tato cena udělena In memoriam v roce 2011. Nyní se zdá, že po několikaleté odmlce se udělování této ceny obnoví.

Vladimír Klazar se narodil roku 1920 v Rosicích. Absolvoval brněnskou konzervatoř a účinkoval v divadlech v Přerově a v Liberci. V letech 1954 až 1985 působil ve Slezském divadle v Opavě, kde vytvořil desítky rolí a stal se šéfem činohry. Z jeho nejvýznamnějších postav byly Martimer v Marii Stuartovně, král Filip II. v Donu Carlosovi, Macbeth, Oberon ve Snu noci svatojánské nebo Kabát v Hrátkách s čertem. Některé inscenace, například Strakonického dudáka, Tvrdohlavou ženu nebo Měsíc nad řekou, sám režíroval. Zemřel roku 2007 v Opavě.

Mezzosopranistka Alena Klazarová-Španihelová se narodila roku 1925 v Kolíně. Vystudovala pražskou konzervatoř a operní dráhu nastoupila rocku 1955 v opavském divadle, kterému zůstala po celý profesní život věrná. Ztvárnila celou řadu operních postav, ze kterých lze namátkou uvést Ježibabu i Cizí kněžnu v Rusalce, Isabellu v Nevěstě messinské, Puka ve Snu noci svatojánské, Azucenu v Trubadúrovi, Santuzzu v Sedláku kavalírovi nebo Dalilu v Samsonovi a Dalile. Zemřela v roce 2010.

Udílení Ceny Opavské Thálie je svým způsobem unikátní. Žádné jiné divadlo v České republice nic podobného ve své historii nemá. Navzdory faktu, že Opavská Thálie již přestala být udělována, chce tradici udílení obnovit kulturní aktivista a opavský patriot Vladimír Peringer, vlastník rekonstruované železniční vodárenské věže, ve které vybudoval významné opavské kulturní centrum Kupé.

„Odcházející předseda Matice slezské pan Kočvara mne oslovil s tím, že by bylo dobré tradici udělování Opavské Thálie obnovit. K přerušení tradice vedly kromě finančních záležitostí i personální změny v Matici slezské, která byla hlavním garantem udělování této ceny. Nyní se situace vyvinula tak, že v Matici slezské je opět ochota k této věci,“ říká Vladimír Peringer.
„Posláním ceny Opavská Thálie je podpora divadelního umění v Opavě a jejím cílem je ocenit významný umělecký výkon na scéně Slezského divadla v Opavě, který představuje výrazný přínos jak pro Slezské divadlo, tak pro kulturní život Opavy vůbec,“ cituje z návrhu nového statutu ceny Vladimír Peringer a dodává: „Potřebné organizační činnosti spojené s udělováním ceny by měla zajišťovat Matice slezská, která by také obhospodařovala případné finanční prostředky, pokud budou na podporu ceny získány.“

Primátor Opavy Radim Křupala ale v rozhovoru s autorem článku vyslovil nad aktivitou znovuobnovení udělování ceny jisté pochybnosti: „Opava je sice kulturní centrum a zviditelňování Slezského divadla je rozhodně věc záslužná, jen nevím, jestli udílení Ceny Opavské Thálie je tím pravým krokem. Působí to na mne tak trochu uzavřeným dojmem ryze opavským. Přivítal bych možná rozšíření na ostatní divadla v regionu, aby tím byla nastolena konkurence a také aby se tím význam takové ceny zvětšil.“

Na slova opavského primátora Vladimír Peringer reagoval slovy: „Podobné názory jsme zaznamenali. Pravdou je, že tradice vychází z přání zakladatelů ceny manželů Klazarových. Ti také ze svého majetku vyčlenili část finančních prostředků, kterými měla být cena dotována. Bohužel věc nebyla právně dobře ošetřena a majetek přešel na stát. Také tento fakt byl příčinou přerušení tradice. Jedná se o malou lokální cenu, byť její název samotný je ambiciózní. Ale aby byla rozšířena na širší region, to by vyžadovalo nemalé organizační úsilí, vytvoření personálního zázemí porotců či porotcovského sboru, který by byl schopen pokrýt produkci všech divadel v kraji – a takové ambice opravdu nemáme. Chceme zůstat u Slezského divadla a jeho diváků. Také proto bude součástí ocenění i Cena diváků.“

V porotě udílející Cenu opavské Thálie by měli zasednout zástupci následujících institucí – Matice slezské, Statutárního města Opavy, Slezské univerzity, Slezského zemského muzea – oddělení teatrologie, Slezského divadla, Církevní konzervatoře v Opavě, ale také firmy Ferram a internetového deníku Ostravan.cz.

Zdroj: http://www.ostravan.cz/42120/opavsti-kulturni-patrioti-chteji-obnovit-udileni-ceny-opavska-thalie-podari-se-to/

Podivat se na originální článek

Novinky

10.11.2017

VÁNOČNÍ NADÍLKA

25. prosince (pondělí) v 19 hodin Michael McKeever MODRÝ Z NEBE komedie o návratech domů a domnělém šílenství   26. prosince (úterý) v 19 hodin Molière ZDRAVÝ NEMOCNÝ výpravná komedie s řadou humorných situací o hypochondrovi Arganovi NAPOSLED! speciální derniérová sleva   28. prosince (čtvrtek) v 19 hodin Carl Orff  CHYTRAČKA operní příběh o chytré selské dívce, která uhádne […]

více zde

9.11.2017

KONCERT ORCHESTRU SLEZSKÉHO DIVADLA OPAVA v prostorách Multifunkční auly GONG Dolní VÍTKOVICE, Ostrava

neděle 19. 11. 2017 od 11 hodin   Koncert hudebně nastudoval a diriguje MAREK ŠEDIVÝ. Marek Šedivý v roce 2016 nastoupil v SDO na post dirigenta, byl v roce 2013 na doporučení J. Bělohlávka angažován jako asistent dirigenta v inscenaci Wagnerovy opery Tristan a Isolda v Canadian Opera Company v Torontu a J. Bělohlávkem také […]

více zde

7.11.2017

JEJÍ PASTORKYŇA NAPOSLED!

12. 11. 2017 od 19 hodin Speciální derniérová sleva!   Přijďte se rozloučit s krásnou operou, která měla úspěch na domácí scéně i na festivalech po celé republice! Diváci ocenili potleskem tuto operu na festivalu OPERA 2015 v Praze, na Mezinárodním hudebním festivalu JANÁČKOVY HUKVALDY 2015, na festivalu Tomáškova a Novákova hudební SKUTEČ, na festivalu „Město plné […]

více zde

Starší novinky