Slezské divadlo Opava

Divadlo bylo tunelováno?

(tep), Region, 19. 4. 2022

Nový ředitel vyslovil závažná podezření

Opava – Slezské divadlo ekonomicky tápe. Po seškrtání rozpočtu je nutné najít peníze, jinak je opět v ohrožení existence operního souboru. Na tiskové konferenci minulý čtvrtek nový ředitel Aleš Kománek mimo jiné prohlásil, že má již plán, kde ušetřit zhruba 3 miliony korun. Současně hovořil o špatném hospodaření organizace a nevyloučil, že zde dokonce docházelo k tunelování.

Kománek tvrdí, že některé smlouvy s dodavateli jsou nevýhodné. „Evidentně se upřednostňují individuální zájmy některých bývalých zaměstnanců před zájmem divadla,“ prohlásil ředitel, který ve funkci od ledna vystřídal Ilju Racka. Odmítl ale specifikovat, o jaké dodavatele či zaměstnance se má jednat. Použil pouze jako příklad nejmenovaného bývalého pracovníka, který má spravovat Facebook divadla a údajně odmítá předat novému vedení přihlašovací údaje. „Již to došlo tak daleko, že budeme připravovat předžalobní výzvu,“ vyjádřil se Kománek. Na dotaz, zda ony nevýhodné smlouvy byly dílem neschopnosti nebo úmyslným tunelováním, odpověděl: „Nedivil bych se, kdyby šlo v některých případech o to druhé. Nemyslím si, že se jednalo vždy jen o nedbalost.“ Následně dodal, že existuje možnost, že budou některé ze záležitostí předány k vyšetření policejním orgánům a dojde na soudy.

Operní soubor má „zatím“ zůstat zachován

Otazníky ale zůstávají nad budoucností divadla, zejména co se existence dvou souborů týče, činohry a opery. „Procesní, personální a ekonomická analýza z dubna 2021, kterou si vedení města Opavy nechalo vypracovat, navrhuje jako jedno z možných nejúspornějších řešení zachovat pouze jeden ze souborů divadla,“ sdělil Kománek s tím, že po třech měsících ve funkci ale doporučil radním, za dodržení určitých podmínek, prozatímní zachování obou souborů: „Pokud by byla změna koncepce veřejností akceptována a realizována ve stanoveném časovém horizontu, existuje reálná šance na zachování obou souborů.“ Mezi oněmi podmínkami je mimo jiné vytvoření nové struktury marketingového oddělení. Zde byla po nástupu Kománka vytvořena již jedna úplně nová pozice marketingového ředitele a mají být přijati i další lidé. Zatím jediným viditelným počinem tohoto oddělení je přitom vypovězení smlouvy provozovatelce Divadelní kavárny a plán přebudovat po více než dvaceti letech podnik na kulturní informační centrum.

Téměř nevyužívané infocentrum je údajně nedostačující

O plánu, který kritizuje veřejnost, část zaměstnanců divadla i opozice, jsme podrobně psali v minulém vydání. Divadlo tím přijde o takřka 200 tisíc korun ročně z nájmu, bude provozovat neziskovou službu, platit zde nově i za energie a další služby. Navíc bude pochopitelně nutno prostory přebudovat. Dosavadní informační centrum, nacházející se jen o několik metrů dále, je využíváno minimálně, přesto je podle Kománka nedostačující. Jaké budou po přeměně kavárny na informační centrum ztráty pro divadlo či jak budou vysoké náklady na přestavbu a služby, dle ředitele zatím nelze říci. Avšak ztráty příjmu z nájmu prý budou pokryty ze zhruba tří a půl milionu korun, které má divadlo získat optimalizací výše zmiňovaných nevýhodných smluv s mnohými dodavateli.

Dojde ke změnám ve struktuře představení a premiér

Kvůli šetření sice nemá dojít k propouštění nikoho ze stávajících 180 zaměstnanců, avšak k některým změnám dojde. Například už nebudou tolik využívání hostující umělci. Naopak mají kmenoví umělci realizovat více zájezdů. Budou také realizovány komorní koncerty v jiných prostorách v Opavě než přímo v divadle. Dále bude obnovena činnost dětského operního studia a baletní školičky. Dojde také na zásah do dramaturgie. Stále zůstane v platnosti pět premiér v opeře a pět v činohře. Ovšem v jiné podobě. V souvislosti s operním souborem půjde o tři opery, jednou operetu nebo muzikál a jeden balet. Činoherci zase nastudují čtyři klasické premiéry a pátá bude určena speciálně pro nově zavedená představení v Klubu Art. Ta mají přitáhnout více mladých diváků. Ředitel doufá v celkové zvýšení návštěvnosti na jednom představení na 17 až 20 procent kapacity divadla. Před covidem to bylo 11 až 13 procent.

Partneři