Slezské divadlo Opava

Konkurzy

Ředitel Slezského divadla Opava vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Člen operního sboru – druhý tenor / první bas
/plný pracovní úvazek/

Požadavky:
– konzervatoř nebo soukromé studium zpěvu
– dvě skladby odlišného charakteru /noty s sebou/
– umělá píseň nebo operní árie
– jednoduchý zpěv z listu

Nástup dle dohody

Přihlášky (včetně životopisu) zasílejte na adresu Slezského divadla Opava, Horní náměstí 13, 746 01 Opava, k rukám mzdové a personální účetní Martiny Pavlíkové do 31.8.2021 nebo elektronicky pavlikova@divadlo-opava.cz

Konkurz proběhne 10.9.2021 v 10 hod. ve Slezském divadle Opava.

Mgr. Ilja Racek, PhD., v. r.
ředitel Slezského divadla Opava

Ředitel Slezského divadla Opava vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Člen operního sboru – soprán
/zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou/

Požadavky:
– konzervatoř nebo soukromé studium zpěvu
– dvě skladby odlišného charakteru /noty s sebou/
– umělá píseň nebo operní árie
– jednoduchý zpěv z listu

Nástup dle dohody

Přihlášky (včetně životopisu) zasílejte na adresu Slezského divadla Opava, Horní náměstí 13, 746 01 Opava, k rukám mzdové a personální účetní Martiny Pavlíkové do 31. 8. 2021 nebo elektronicky pavlikova@divadlo-opava.cz

Konkurz proběhne 10.9.2021 v 10 hod. ve Slezském divadle Opava.

Mgr. Ilja Racek, PhD., v. r.
ředitel Slezského divadla Opava

Ředitel Slezského divadla Opava, příspěvková organizace Mgr. Ilja Racek Ph.D. vypisuje konkurz na místo:

Člen orchestru – viola /vedoucí skupiny/
/zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, celý pracovní úvazek/

Požadavky:
Přednes:
F. A. Hoffmeister : Koncert pro violu D dur / 1.věta s kadencí a 2.věta /
nebo
K.Stamic : Koncert pro violu D dur / 1.věta s kadencí a 2.věta /

Orchestrální party:
G.Verdi La Traviata
W.A.Mozart Figarova svatba
B. Smetana Prodaná nevěsta
L.Janáček Její pastorkyňa
G.Puccini Tosca
C.M. Weber Čarostřelec

Přihlášky/včetně profesního životopisu/ zasílejte na adresu Slezského divadla Opava, Horní náměstí 13, 746 01 Opava – k rukám mzdové a personální účetní Martiny Pavlíkové do 13. 8. 2021 nebo e-mailem: pavlikova@divadlo-opava.cz

Konkurz proběhne dne 24. 8. 2021 ve Slezském divadle Opava ve 14 hodin.
/klavírní doprovod zajištěn/

Mgr. Ilja Racek, Ph.D.
ředitel SDO

Ředitel Slezského divadla Opava, příspěvková organizace Mgr. Ilja Racek, Ph.D. vypisuje konkurz na místo:

Člen orchestru – I. housle /pozice tutti/
/zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, celý pracovní úvazek/

Požadavky:
Přednes:
1. W.A.Mozart : 1 věta z koncertu pro housle G dur, D dur nebo A dur s kadencí
2. Sólová skladba s klavírem dle vlastního výběru

Orchestrální party:
G.Verdi La Traviata
W.A.Mozart Figarova svatba
B. Smetana Prodaná nevěsta

Přihlášky/včetně profesního životopisu/ zasílejte na adresu Slezského divadla Opava, Horní náměstí 13, 746 01 Opava – k rukám mzdové a personální účetní Martiny Pavlíkové do 13. 8. 2021 nebo e-mailem: pavlikova@divadlo-opava.cz

Konkurz proběhne dne 24. 8. 2021 ve Slezském divadle Opava ve 14 hodin.
/klavírní doprovod zajištěn/

Mgr. Ilja Racek, Ph.D.
ředitel SDO

Ředitel Slezského divadla Opava, příspěvková organizace Mgr. Ilja Racek, Ph.D. vypisuje konkurz na místo:

Člen orchestru – kontrabas /pozice tutti/
/celý pracovní úvazek/

Požadavky :
Přednes:
Libovolná skladba / koncert / pomalá a rychlá věta

Orchestrální party:
G.Verdi La Traviata
W.A.Mozart Figarova svatba
B. Smetana Prodaná nevěsta

Přihlášky/včetně profesního životopisu/ zasílejte na adresu Slezského divadla Opava, Horní náměstí 13, 746 01 Opava, k rukám mzdové a personální účetní Martiny Pavlíkové do 13. 8. 2021 nebo e-mailem: pavlikova@divadlo-opava.cz

Konkurz proběhne dne 24. 8. 2021 ve Slezském divadle Opava v 15 hodin.
/klavírní doprovod zajištěn/

Mgr. Ilja Racek, Ph.D.
ředitel SDO

Partneři