Slezské divadlo Opava

Obchodní podmínky

Zakoupením vstupenek nebo předplatného divák přistupuje na následující obchodní podmínky Slezského divadla Opava:

Zakoupené vstupenky z důvodu možného zneužití zpět nepřijímáme ani nevyměňujeme.

Podle § 1837, písmeno j) občanského zákoníku nelze od nákupu odstoupit, a to ani při on-line nákupu, protože se jedná o smlouvu o využití volného času.

Zveřejněním mimořádných akčních nabídek nevzniká nárok držitelům dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci.

Objednávky vstupenek či předplatného jsou závazné. Po vystavení faktury nelze měnit počet vstupenek, kategorii vstupenek nebo termín představení.

Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout nejpozději 15 minut před začátkem představení, pak budou uvolněny do prodeje.

V případě požadavku na zaslání vstupenek poštou účtujeme poštovné (vstupenky obdržíte spolu s fakturou doporučeným dopisem na Vámi uvedenou adresu v objednávce).

Slezské divadlo Opava si vyhrazuje právo zrušit učiněné rezervace, pokud je vyhodnotí jako spekulativní, neúčelné, opakované a tím bránící v nákupu nebo rezervaci vstupenek ostatním divákům.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Při změně či zrušení představení máte nárok na výměnu vstupenky či vrácení peněz do 14 dnů po termínu neuskutečněného představení.

Slezské divadlo Opava má pouze 1 lóži pro vozíčkáře.

On-line nákup vstupenek

Při online nákupu nelze uplatnit slevu –  je možné provést on-line rezervaci a slevu uplatnit při osobním vyzvednutí vstupenek.

Rezervace on-line platí 7 kalendářních dnů.

Pro on-line nákup je nutné mít zřízen uživatelský účet na webu SDO. Po přijetí platby si budete moci vytisknout svou eVstupenku po přihlášení do seznamu Moje rezervace, kde se Vám uhrazená objednávka zobrazí (eVstupenka není zaslána e-mailem). Vaše zakoupené vstupenky si budete moci vytisknout na své tiskárně přes ikonu opravňující k tisku vstupenek. K vytištění eVstupenky je nutný program umožňující tisk dokumentu ve formátu PDF (např. Adobe Acrobat Reader).

UPOZORNĚNÍ:

Pořadatel ani prodejce neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním této eVstupenky. eVstupenku je nutné uchovávat na bezpečném místě. Vstup na akci bude umožněn pouze na základě té eVstupenky, která projde kontrolou jako první. Při opětovném předložení eVstupenky nebo její kopie nebude vstup na akci umožněn bez ohledu na to, kdo eVstupenku předloží.

Během představení platí zákaz fotografování a pořizování jakýchkoli audio či video záznamů, neboť by tím došlo k zásahu do autorských práv či jiných práv třetích osob.

v hledišti není povoleno:

  • používání mobilních telefonů
  • konzumování jídla a pití

v budově divadla je zakázáno:

  • kouření a manipulace s otevřeným ohněm
  • vodění zvířat do budovy, jízda na kolečkových bruslích a vnášení jízdních kol
  • umisťovat bez povolení SDO reklamy a jiné upoutávky

Svým chováním a oblečením respektuje divák v hledišti a přilehlých prostorách divadla zvyklosti očekávané při návštěvě divadelního představení. Provozovatel divadla si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která je pod vlivem alkoholu, omamných a jiných psychotropních látek a návštěvníka, který pro mimořádné znečištění oděvu či obuvi, anebo jiných důvodů (např. výtržnictví, zápach, hluk atd.) může být ostatním návštěvníkům na obtíž.

Opozdilí návštěvníci budou po začátku představení vpuštěni do hlediště pouze do 2. pořadí, kde nejméně ruší ostatní diváky pozdním příchodem. Na své místo ohou usednout až o přestávce. Přímý vstup do hlediště po začátku představení není možný.

Na požádání hledištního personálu je návštěvník povinen prokázat se platnou vstupenkou.

Divák má právo na uplatnění příslušné slevy ze vstupného u vstupenek prodávaných SDO, splňuje-li nároky na její poskytnutí.

Partneři