Slezské divadlo Opava

Program

Bližší informace týkající se plánovaných akcí budou upřesněny na základě konkrétní epidemiologické situace v MS kraji a aktuálních pokynů pro kulturu Ministerstva zdravotnictví ČR.

V případě nepříznivého počasí se venkovní akce ruší!

Milí diváci, velice Vás prosíme, abyste níže vypsaná opatření pro návštěvu představení přijali s pochopením.
Věříme, že víte, že ohleduplnost je v zájmu nás všech, kteří chceme, aby se naše životy vrátily co nejdříve do „normálu“.

Všichni návštěvníci se musí při vstupu na akce divadla prokázat:
* negativním AG testem ne starším než 72 hodin vystaveným akreditovanou laboratoří nebo
* negativním PCR testem ne starším než 7 dní vystaveným akreditovanou laboratoří (u dětí do 6 let není potvrzení o testování požadováno, mladší 18 let mohou mít potvrzení o bezinfekčnosti ze své školy, případně od zákonného zástupce) nebo
* certifikátem o provedeném očkování (22 dní od 1. dávky dvou dávkového očkování, max. 90 dní po ní / min. 14 dní u jedno dávkového očkování) nebo
* potvrzením o prodělané nemoci COVID-19 (maximálně 180 dní od PCR testu potvrzujícím onemocnění).
* osoba má potvrzení o testu s negativním výsledkem od svého zaměstnavatele (ne starší 72 hodin) nebo
* čestné prohlášení o provedeném samotestování s negativním výsledkem.

S ohledem na případnou potřebu trasování bude nutné poskytnout kontaktní údaje přítomného diváka.
SDO se zavazuje, že získané kontaktní údaje nevyužije k jinému účelu.
V případě, že někdo z příchozích diváků nebude některou z těchto podmínek splňovat, nebude možné ho do divadla pustit.

Všichni diváci musí mít po celou dobu návštěvy divadla nasazený funkční respirátor odpovídající kategorii FFP2.
Aktuální podoba vládních nařízení pro kulturní akce se může měnit.
Sledujte prosím aktuality na našich webových stránkách www.divadlo-opava.cz nebo se informujte v předprodeji divadla.

EDMOND

Alexis Michalik
Exkluzivní činoherní předpremiéra věnovaná opavským zdravotníkům.


Básník. Múza. Cyrano!
Uzavřené představení.

V divadle.
Činohra

Otvíráme!!!

Otvíráním studánek Bohuslava Martinů.

Koncert sboru SDO.


Na programu jsou Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka, 10 zpěvů pro ženský sbor se 4ručním klavírem Josefa Suka a nejslavnější kantáta Bohuslava Martinů Otvírání studánek.


V divadle.
Koncert

Open air gala

60 minut nejslavnějších operních a operetních melodií v podání sólistů, sboru, orchestru a baletu SDO!

Můžete se těšit na Sbor Židů z Verdiho opery Nabucco, Árii Toreadora z Bizetovy Carmen, Kuplet Adély ze Straussovy operety Netopýr a mnoho dalšího! Diriguje šéf opery SDO Vojtěch Spurný.

Na Horním náměstí před divadlem.
operní a operetní melodie

Partneři