Slezské divadlo Opava

OPAVSKÁ THÁLIE

Opavskou Thálii v minulosti zaštiťovala MATICE SLEZSKÁ, kvůli finančním záležitostem i personálním změnám v organizaci však došlo k přerušení této tradice. 

Cenu se rozhodl obnovit vlastník rekonstruované železniční vodárenské věže VLADIMÍR PERINGER.

Nově tedy toto ocenění zaštiťuje organizace Vodárenská věž Opava, o.p.s. ve spolupráci s Maticí slezskou.

Obnovená cena byla založena na odkazu bývalých dlouholetých členů Slezského divadla VLADIMÍRA KLAZARA a ALENY ŠPANIHELOVÉ KLAZAROVÉ, kteří byli jejími původními vyhlašovateli. Svým způsobem je unikátní, protože žádné jiné divadlo v České republice nic podobného ve své historii nemá. Po smrti obou manželů nastala odmlka, neboť se hledal nový sponzor – cena totiž je spojena také s finanční odměnou – finanční prostředky se získávají ze soukromých či veřejných zdrojů.

Pro tyto účely byl zřízen transparentní účet, na který může dárce přispět jakoukoli finanční částkou:

Název banky: Fio banka, a.s.
Číslo transparentního účtu: 2901339457/2010 
Majitel účtu: Vodárenská věž Opava o.p.s.

Kdo Opavskou Thálii dostane, určují diváci i odborná porota. Cena se uděluje ve dvou uměleckých kategoriích – v oboru činoherním a oboru hudebně-dramatickém, který zahrnuje operu, operetu, muzikál, případně i balet. Toto ocenění bude uděleváno za dvě po sobě následující divadelní sezony na počátku sezony nové s ročním střídáním uměleckých kategorií. Cena diváka, o které se rozhoduje formou hlasování v anketě, pak bude udílena každoročně.

Cena Opavská Thálie 2010 za sezony 2017 – 2018 a 2018 – 2019

V neděli 13. října 2019 byly slavnostně předány Ceny Opavské Thálie v oboru hudebně-dramatickém, který zahrnuje operu, operetu, muzikál a balet.

Cenu Opavská Thálie za sezóny 2017/2018 a 2018/2019 získala Barbora Řeřichová.

Cena diváka za sezonu 2018/2019: Kamila Srubková.

 

 

Cena Opavská Thálie za sezony 2016 – 2017 a 2017 – 2018

Cena Opavská Thálie v kategorii činohra byla udělena MICHALU STALMACHOVI za umělecký přínos v sezonách 2016/2017 a 2017/2018 s přihlédnutím k mimořádnému výkonu v činoherní roli Cavally v operetě Arizona Lady a Cena diváka za sezónu 2017/2018 Danielu Volnému.

 

Cena Opavská Thálie za sezony 2012 – 2014

Cena Opavská Thálie za sezony 2011 – 2012

Cena Opavská Thálie 2010 za sezony 2009 – 2010 a 2010 – 2011

V neděli 18. září 2011 byla slavnostně předána Cena Opavská Thálie 2010.

V kategorii Opera ji od předsedy Matice slezské Vlastimila Kočvary a ředitele divadla Jindřicha Paskera převzala sólistka opery Slezského divadla Tereza Kavecká za roli Musetty v Pucciniho Bohémě s přihlédnutím k dalším uměleckým výkonům v opavském divadle.

V kategorii Činohra se jejím držitelem stal Jakub Stránský za ztvárnění ústřední postavy Huga v inscenaci Havlovy Zahradní slavnosti.

Oba laureáti se netajili potěšením a shodují se v obdivu k zajímavé provedené plastice Thálie, vytvořené známou opavskou keramičkou Janou Chráskovou.

Opavská Thálie 2009-2010

Cenu Opavská Thalie získali in memoriam její zakladatelé Alena a Vladimír Klazarovi – oba byli úzce spjati s opavským divadlem, věnovali mu celý herecký život. 
Manželé Klazarovi založili Opavskou Thalii v roce 2005 z vlastních finančních prostředků.

Opavská Thálie 2008-2009

Za významný umělecký výkon na scéne Slezského divadla v Opavě v divadelní sezóně 2008-2009 v oboru opera byla udělena ILONĚ KAPLOVÉ za roli Ljubaši v nastudovaní opery N. Rimského – Korsakova Carská nevěsta.
Za významný umělecký výkon na scéne Slezského divadla v Opavě byla udělena MARTINOVI TOMSOVU za celkový přínos v oblasti baletní dramaturgie a choereografie v sezóně 2008-2009.

Opavská Thálie 2007-2008

Za významný umělecký výkon na scéně Slezského divadla v Opavě v divadelní sezóně 2007 – 2008 v oboru činohra byla udělena MARTINOVI TÁBORSKÉMU za dlouhodobý umělecký přínos v souboru činohry s příhlédnutím ke ztvárnění role Profesora Higginse v muzikálu F. Loeweho a A.J. Lernera My Fair Lady.
Za významný umělecký výkon na scéně Slezského divadla v Opavě v divadelní sezóně 2007 – 2008 v oboru opera byla udělena KATARÍNĚ JORDA KRAMOLIŠOVÉ za roli Tsu v originálním nastudování japonské opery YUZURU s přihlédnutím k dosavadní umělecké práci ve Slezském divadle.

Opavská Thálie 2006-2007

V neděli 9. září 2007 byly předány Ceny Opavské Thalie za sezonu 2006 – 2007.

V oboru činohra získala cenu Ivana Lebedová za výkon v roli Alžběty v tragédii Marie Stuartovna F. Schillera. Bylo zároveň přihlédnuto k dalším rolím, jež vytvořila v průběhu angažmá ve Slezském divadle Opava.

V oboru opera si cenu odnesl Andrij Škurhan za svůj pěvecký výkon ve Verdiho Trubadúrovi jako Hrabě Luna.

Oba ocenění převzali Thalii z rukou Vlastimila Kočvary, manželů Klazarových, ředitele Slezského divadla Opava Jindřicha Paskera a také zástupce České spořitelny, která sponzorovala samotné ceny.

Opavská Thálie 2005-2006

Opavská Thálie Thálie 2004-2005

Hana Vaňková (M. Gavran - Vše o ženách) 2004-05

Hana Vaňková (M. Gavran – Vše o ženách) 2004-05

Michal Vojta za roli Prince (A. Dvořák - Rusalka), 2004-05

Michal Vojta za roli Prince (A. Dvořák – Rusalka), 2004-05

Partneři