Slezské divadlo Opava

České jesličky

České jesličky
 • Autor:
  Jaroslav Křička
 • Premiéra:
  11. 10. 2009
 • Délka představení:
  2 hodiny (1 přestávka)
 • Režie:
  Jana Andělová – Pletichová
 • Dirigent:
  Jan Snítil
 • Libreto:
  Dr. Jan Porta a Bohuš Stejskal
 • Scéna:
  Jaroslav Milfajt j.h.
 • Kostýmy:
  Roman Šolc j.h.
 • Sbormistr:
  Kremena Pešakova
 • Choreografie:
  Martin Tomsa

  Asistent režie:
  Marta Vaňkátová

  Korepetitoři:
  Libuše Vondráčková, Jan Snítil, Mário Sedlár, Jakub Žídek

Opera

vánoční opera

11. října 2009 uvede operní soubor jako první premiéru této divadelní sezony vánoční operu o prologu, třech dějstvích a epilogu, kterou složil valašský rodák Jarolav Křička na libreto Jana Porta a Bohuše Stejskala. Autoři čerpali ze své vinohradské inscenace dramatického pásma České pašije a hlavně z lidových her a koled.
Děj tvoří obecně známé biblické příběhy od vyhnání Adama a Evy z ráje, zaslíbení Marie tesaři Josefovi, zvěstování anděla Gabriela o volbě Marie jako matky Spasitele, sčítání lidu, cesta Josefa a Marie do Betléma a narození Ježíška ve chlévě, putování tří králů a předávaní darů, vraždění neviňátek vojskem krále Herodesa, až po proroctví Simeona o Spasiteli vykupiteli lidstva. Církevní tematika je proložena světskými lidovými prvky valašské vesnice. Hudebně autor spojuje lidovou melodiku s moderními prvky 20. století.
Premiéru měla tato vánočně laděná opera 15. 1. 1949 v Divadle 5. května v Praze (Státní opera Praha). V našem divadle byla uvedena v roce 1969 a 1990.
J. Křička je autorem oper Ogaři, Hipolyta, Tlustý pradědeček, Zastaveníčko, atd., mnoha sborových, písňových a instrumentálních opusů. Do paměti široké veřejnosti se zapsal skladbičkou Babičin maršovský valčík.
Na přípravě premiéry se podílejí všechny složky operního souboru a také téměř všichni sólisté opery. Ke spolupráci byly vyzvány dětské sbory Základní školy Ilji Hurníka Opava – Domino a Cvrčci a vybraní studenti Církevní konzervatoře Opava.

Obsazení:

 • Marie: Tereza Kavecká, Zdenka Mervová

 • Josef: Alexandr Vovk

 • Anna, matka Mariina: Šárka Maršálová, Olga Procházková

 • Anna, prorokyně: Ilona Kaplová, Olga Procházková, Šárka Maršálová

 • Archanděl Gabriel: Ilona Kaplová, Šárka Maršálová, Olga Procházková

 • Anděl: Ilona Kaplová, Šárka Maršálová, Olga Procházková

 • Simon

 • Herodes

 • Pokušitel

 • Kleofáš

  • Jaroslav Velička
   Jaroslav Velička
 • Agabus

  • Roman Cimbál
   Roman Cimbál
 • Kašpar

 • Melichar

  • Martin Šujan
 • Baltazar

  • Petr Murcek
 • 1. kupec

  • Jaroslav Marek
 • 2. kupec

  • Antonín Kupka
 • Biřic

  • Jan Bednář
   Jan Bednář
 • Bartoň, pastýř

  • Roman Cimbál
   Roman Cimbál
 • Ponocný

  • Václav Marek
 • Rychtář: Václav Marek

 • Krčmář

 • Rabín

  • Marin Šujan
 • Kovář

 • Chlapec

  • dítě
 • Drabanti

  • Roman Cimbál
   Roman Cimbál
  • Jan Bednář
   Jan Bednář
 • Adam, Eva, Archanděl Michael

  • balet
 • Hlas Evy (nahrávka)

Spoluúčinkuje orchestr, sbor a balet Slezského divadla Opava

Partneři