Slezské divadlo Opava

Jakobín

  • Autor:
    Antonín Dvořák
  • Premiéra:
    15. 6. 2003
Opera

Klasická česká opera

Děj Jakobína se odehrává v českém městečku v roce 1793, tedy v době vrcholící (a zároveň končící) Velké francouzské revoluce. Autorkou libreta je H. Červinková-Riegerová, představitelka českého konzervativního myšlení, která na zmíněné francouzské události pohlížela negativně.

Příběh sleduje osudy lidí s různým společenským zařazením: hraběte Bohuše, který se vrací po letech z Paříže do rodného města spolu se svou ženou Julií a vyjasňuje si vztahy se svým otcem, hrabětem Vilémem z Harasova, i se svým synovcem Adolfem z Harasova. Setkáme se i se zamilovaným párem – mysliveckým mládencem Jiřím a Terinkou, dcerou učitele a regenschoriho Bendy. Všem zúčastněným pak ztrpčuje život – spolu s Adolfem – i hraběcí purkrabí Filip. Antonín Dvořák při komponování Jakobína inklinoval ke stylu francouzské lyrické opery. Mistrně vystihl jednotlivé postavy a dal jim realisticky vyhraněné charaktery. I když pracuje s uzavřenými čísly a áriemi, dbá na vřazení jednotlivých čísel do jednolitého rámce a proudu celého díla, které tak má dějový spád a dramatický účinek.

Dirigent:
Bohumil Vaňkát
Režie:
Václav Věžník j. h.
Scéna:
Martin Víšek j. h.
Kostýmy:
Růžena Švecová j. h.
Sbormistryně:
Kremena Pechakova

Hrají

Hrabě Vilém z Harasova, majitel panství:
Václav Marek nebo Richard Novák j. h.
Bohuš z Harasova, jeho syn:
Vojtěch Kupka j. h. nebo Zdeněk Kapl
Adolf z Harasova, jeho synovec:
Peter Schubert
Julie, Bohušova žena:
Katarína Kramolišová nebo Katarína Vovková
Filip, hraběcí purkrabí:
Dalibor Hrda nebo Evžen Trupar
Jiří, městský synek:
Jaroslav Dvorský j. h. nebo Michal Vojta
Benda, učitel:
Petr Murcek nebo Alexander Vovk
Terinka, jeho dcera:
Tereza Halamová j. h. nebo Olga Procházková
Lotinka, klíčnice zámku:
Táňa Janošová nebo Šárka Maršálová

Spoluúčinkuje orchestr, sbor a balet Slezského divadla a dětský sbor DOMINO.

PREMIÉRA: 15. 6. 2003

DERNIÉRA: 12. 6. 2004

Partneři