Slezské divadlo Opava

Otvíráme!!!

Otvíráme!!!
  • Autor:
     
  • Premiéra:
    13. 6. 2021
Koncert

Vynikající úroveň sboru opavské opery, o který dlouhodobě pečuje sbormistryně Kremena Pešakova, opravňuje k očekávání, že se i tento koncert stane hudební událostí opavského regionu! Dramaturgie koncertu klade důraz na zlatý fond české sborové tvorby, tentokrát zcela mimo operní repertoár – na programu jsou Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka, 10 zpěvů pro ženský sbor se 4ručním klavírem Josefa Suka a nejslavnější kantáta Bohuslava Martinů Otvírání studánek. Konečně v divadle a opět naživo!

 

 

Partneři