Slezské divadlo Opava

V lidovém tónu

V lidovém tónu
  • Autor:
     
  • Premiéra:
    9. 6. 2022
koncert

Lidová poezie představuje častý inspirační zdroj pro skladatele. Jako by nás vracela někam ke kořenům hudby a kultury vůbec, probouzela naši poněkud opotřebovanou obraznost a vypovídala o intimních prožitcích každého z nás. Její obsah je univerzálně platný, její jazyk obecně srozumitelný a její formy nekomplikované a přehledné. Spojuje nás pomyslným, avšak trvalým poutem s tradicí, minulostí, domovem – a také s časy, kdy „bejvávalo dobře“. Řečeno slovy básníka, představuje doušek čisté vody, nezkalené a osvěžující. Přitom nezáleží na tom, zda se jedná o poezii tuzemskou (Antonín Dvořák, Leoš Janáček), cizozemskou (Josef Suk) nebo ohlasovou – tedy takovou, která je psána „v lidovém tónu“. Není náhoda, že k lidové poezii se autoři obracejí vždy v dobách nejistoty, krize hodnot nebo ohrožení národní identity.

Dne 9. června v 19:00 Vás srdečně zveme na koncert sboru Slezského divadla Opava vedený sbormistryní Kremenou Pešakovou.  Program je složený ze skladeb inspirovaných lidovou slovesností. Zazní v něm Dvořákovy Moravské dvojzpěvy v úpravě Leoše Janáčka pro smíšený sbor, Cyklus ženských sborů se 4ručním klavírem Josefa Suka, kantáta Bohuslava Martinů Otvírání studánek (za spoluúčasti členů orchestru SDO) a Cyklus mužských sborů Jaro se otvírá Zdeňka Lukáše. Ať je tento mimořádný koncert Vám všem příležitostí k zamyšlení, povzbuzením v nelehké době a osvěžujícím uměleckým zážitkem!

 

Partneři