Slezské divadlo Opava

IDENTITIES – baletní příběh v choreografii Patryka Zamojskeho

BÝT SÁM SEBOU A BÝT JINÝ JE NORMÁLNÍ.

BALETNÍ CHOREOGRAFIE O VLASTNÍ IDENTITĚ A JEJÍM HLEDÁNÍ V ŽIVOTĚ.

Pozvánka na 82. matiné dne 6. března 2022 od 10 hodin.

Po úspěchu Tomsovy taneční show Action Man se setkáme s opavským baletem a jeho choreografem Martinem Tomsou.

Blíže se seznámíme se souborem, který dokáže i v tak malém počtu vytvářet strhující produkce.

V baletním příběhu choreograf Patryk Zamojski vypráví formou moderních tanečních a pohybových technik o lidech, kteří žijí svůj rutinní život. Z tohoto davu se jedna dívka vymaní a začne tančit dle svých představ.

Partneři