Slezské divadlo Opava

Ifigenie vyvolala potlesk

(mk), Region, 20. 2. 2018

OpavaOpera Ifigenie na Tauridě je považována za vrchol operní tvorby Christopha Wilibalda Glucka. Nedělní premiéra na scéně Slezského divadla znovu potvrdila pravdivost tohoto tvrzení a vyvolala dlouhotrvající potlesk.

Dílo, inspirované Euripidovou tragédii, přeneslo diváky do doby před trojskou válkou. Opera uchvátila diváky především dramatickým patosem, jednolitostí a hloubkou. Režisér Lubor Cukr i dramaturgyně Jana Andělová Pletichová podřídili dramatické hloubce a nadčasové čistotě inscenace vše: scénu (Lubor Cukr a Ondřej Bartoš), kostýmy (Josef Jelínek) i choreografii (Martin Tomsa). V neposlední řadě také výkon orchestru Slezského divadla pod taktovkou Vojtěcha Spurného. Šťastná byla rovněž volba sólistů, kteří bez výjimky podali vynikající výko­ny. Strhující byla Dianina kněžka Ifigenie v podání Petry Notové i její bratr Orestes, ztvárněný Lu­kášem Zemanem. Orestova pří­tele Pyladese výborně zazpíval Václav Čížek, role první kněžky a Diany se skvěle zhostila Anna Začalová, druhou kněžku a řec­kou ženu stejně skvěle ztvárnila Andrea Plachká. Pro zajímavost, všichni tři jmenovaní jsou úspěš­nými absolventy Církevní kon­zervatoře Opava. V roli Thoase, krále Skytů, rozhodně nezklamal Zdeněk Kapl, stejně jako Ro­man Cimbál ve dvojroli minist­ra a Skyta. Na strhujícím vyznění celého dramatu mají nezpochyb­nitelný podíl také členové sboru, připraveni jako vždy spolehlivě Kremenou Pešakovou. Spolu se členy baletu Slezského divadla se představili v rolích Skytů, stráží, Eumenid, démonů a Reků z Py­ladovy družiny.

Skladatel Ch. W. Gluck se sice narodil v Erasbachu v Bavorsku, ale mládí prožil v Čechách. Hudební vzdělání získal na jezuit­ském gymnáziu v Chomutově, zapsán byl i na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. V sou­dobé literatuře bývá Gluck ozna­čován za českého skladatele.

 

 

 

 

Ifigénie na tauridě

  • Žánr: Opera
  • Autor: Christoph Willibald Gluck
  • Dirigent: Vojtěch Spurný
  • Režie: Lubor Cukr
  • Premiéra: 18. 2. 2018

Partneři