Slezské divadlo Opava

Konkurzní řízení na místo: ŠÉF OPERY

Ředitel Slezského divadla Opava, p. o. Mgr. Ilja Racek Ph.D. vypisuje konkurzní řízení na místo:

ŠÉF OPERY

/plný pracovní úvazek/

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru operní režie, dirigování, dramaturgie
 • praxe v oboru
 • dobré komunikační a organizační schopnosti
 • časová flexibilita
 • všeobecná orientace v oboru
 • jazykové znalosti jsou vítány

Součástí přihlášky musí být:

 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • profesní životopis
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce)
 • motivační dopis včetně koncepce vedení a směřování operního souboru (opera, opereta, muzikál, balet)
 • návrh dramaturgického plánu na tři divadelní sezóny (5 titulů v sezóně, z toho 3 operní)

Písemnou přihlášku zasílejte nejpozději do 15. 10. 2019 k rukám mzdové a personální účetní Martiny Pavlíkové, Slezské divadlo Opava, Horní náměstí 13, Opava 746 69. Obálku viditelně označte nápisem KONKURZ – ŠÉF OPERY.

Vybraní uchazeči budou následně pozváni k osobnímu pohovoru před konkurzní komisi.

Mgr. Ilja Racek Ph.D., v. r.
ředitel SDO

Partneři