Slezské divadlo Opava

Mimořádná opatření ochrany zdraví s účinností od 8. 6. 2021

Milí diváci, velice Vás prosíme, abyste níže vypsaná opatření pro návštěvu představení přijali s pochopením.
Věříme, že víte, že ohleduplnost je v zájmu nás všech, kteří chceme, aby se naše životy vrátily co nejdříve do „normálu“.

Aby Vaše návštěva proběhla co nejbezpečněji, prosíme Vás o dodržování pravidel, která jsou stanovena na základě vládních opatření:
Všichni návštěvníci se budou muset při vstupu na akce divadla prokázat:
* negativním AG testem ne starším než 72 hodin vystaveným akreditovanou laboratoří nebo
* negativním PCR testem ne starším než 7 dní vystaveným akreditovanou laboratoří nebo
* certifikátem o provedeném očkování (22 dní od 1. dávky dvou dávkového očkování, max. 90 dní po ní / min. 14 dní u jedno dávkového očkování) nebo
* potvrzením o prodělané nemoci COVID-19 (maximálně 180 dní od PCR testu potvrzujícím onemocnění).
* osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
* osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

S ohledem na případnou potřebu trasování bude nutné poskytnout kontaktní údaje přítomného diváka.
SDO se zavazuje, že získané kontaktní údaje nevyužije k jinému účelu.

V případě, že někdo z příchozích diváků nebude některou z těchto podmínek splňovat, nebude možné ho do divadla pustit.
Do doby, než budou otevřeny vnitřní prostory restaurací a stravovacích služeb, nebude v prostorách divadla k dispozici žádné občerstvení.

Všichni diváci musí mít po celou dobu návštěvy divadla nasazený funkční respirátor odpovídající kategorii FFP2.

Aktuální podoba vládních nařízení pro kulturní akce se může měnit.
Sledujte prosím aktuality na našich webových stránkách www.divadlo-opava.cz nebo se informujte v předprodeji divadla.

Partneři