Slezské divadlo Opava

my víme, co je pro tebe dobré, dcero naše / cesta z nesvobody? / uvařit kávu / hodně hořkou / děvčico nešťastná, tys ho otrávila?

MARYŠA bratří Mrštíků v pondělí 23. 9. 2019 od 19 hodin

Divadlo Petra Bezruče Ostrava na multižánrovém festivalu Bezručova Opava.

Dramaturgyně Kateřina Menclerová a režisérka Janka Ryšánek Schmiedtová se rozhodly zdůraznit nejvíce soubor tradičních křesťanských životních a morálních hodnot a právo na osobní rozhodování člověka o jeho vlastním životě.

 

http://www.bezruci.cz/hra/marysa_dpb/

Partneři