Slezské divadlo Opava

Naši milí věrní diváci.

Slezské divadlo Opava se pokouší stabilizovat situaci, která vznikla odvoláním MgA. A. Kománka z vedení divadla. V nové divadelní sezóně 2023/2024 se rozběhne hledání jeho nástupce. Nyní je prioritním cílem zajistit ekonomickou a personální stabilitu. Věřte, že nová sezóna bude plnohodnotná.

Ing. L. Krásová, pověřená ředitelka SDO

Partneři