Slezské divadlo Opava

Předprodej divadla již otevřen KAŽDÝ DEN.

Od PONDĚLÍ do PÁTKU od 8 do 18 hodin jsme tu pro vás!

Milí diváci, velice Vás prosíme, abyste níže vypsaná opatření pro návštěvu představení přijali s pochopením

Věříme, že víte, že ohleduplnost je v zájmu nás všech, kteří chceme, aby se naše životy vrátily co nejdříve do „normálu“.

Aby Vaše návštěva proběhla co nejbezpečněji, prosíme Vás o dodržování pravidel,která jsou stanovena na základě vládních opatření:

Všichni návštěvníci se budou muset při vstupu na akce divadla prokázat:
– negativním AG testem ne starším než 72 hodin vystaveným akreditovanou laboratoří nebo
– negativním PCR testem ne starším než 7 dní vystaveným akreditovanou laboratoří nebo
– certifikátem o provedeném očkování
(22 dní od 1. dávky dvou dávkového očkování, max. 90 dní po ní / min. 14 dní u jedno dávkového očkování)  nebo
– potvrzením o prodělané nemoci COVID-19 (maximálně 180 dní od PCR testu potvrzujícím onemocnění).

S ohledem na případnou potřebu trasování bude nutné poskytnout kontaktní údaje přítomného diváka.
SDO se zavazuje, že získané kontaktní údaje nevyužije k jinému účelu.

V případě, že někdo z příchozích diváků nebude některou z těchto podmínek splňovat, nebude možné ho do divadla pustit.
Do doby, než budou otevřeny vnitřní prostory restaurací a stravovacích služeb, nebude v prostorách divadla k dispozici žádné občerstvení.

Všichni diváci musí mít po celou dobu návštěvy divadla nasazený funkční respirátor odpovídající kategorii FFP2.

Aktuální podoba vládních nařízení pro kulturní akce se může měnit.
Sledujte prosím aktuality na našich webových stránkách www.divadlo-opava.cz nebo se informujte v předprodeji divadla.

Partneři