Slezské divadlo Opava

Ředitel Racek rezignoval

(tep), Region, 15. 6. 2021

Opava – Ředitel Slezského divadla Ilja Racek po pěti letech ve vedení rezignoval na svou funkci. Důvodem jeho odchodu jsou dle zástupců Hlásky připravované změny ve struktuře kulturní instituce. Jednou z těchto změn je například zvýšení podílu vícezdrojového financování. Město z důvodu šetření bude hledat další finanční zdroje, například příspěvky od kraje či státu.

Provoz Slezského divadla ročně stojí přes 110 milionů korun, z toho 90 milionů platí město jakožto zřizovatel. Kvůli šetření, které způsobila pandemická situace, však již nebude schopno instituci dotovat v takové výši jako doposud. Z toho důvodu nechali radní vypracovat analýzu manažerského potenciálu, ze které vyplynulo, že divadlo už nemá kde ušetřit významnější částky a další škrtání by mělo vliv na kvalitu divadla.  „Potvrdilo se, co jsme si mysleli. Škrtáním už více neušetříme. Naopak musíme najít další finanční zdroje, jako je příspěvek kraje či státu. Jednání zatím vypadají nadějně a věřím tomu, že tyto dotace významněji navýší,“ říká náměstek Petr Orieščík, který má kulturu ve své gesci. Jedním z hojně diskutovaných témat, která se řešila v minulosti, je zachování operního souboru. Divadelníci se totiž obávali, že v rámci úspor bude opera zrušena. „Není pravda, že plánujeme zrušení operního souboru. Myslíme, že si Opava operu zaslouží, a rušit ji nechceme. Je to klenot, kterého se rozhodně nechceme zbavovat,“ konstatuje Orieščík, ale jedním dechem dodává, že s ohledem na současnou situaci není možné, aby divadlo většinově dotovalo město: „Opava je i ve středoevropském kontextu unikátem. Jsme jediné okresní město v České republice, které má vlastní dvousouborové divadlo, tedy činohru i operu. Všechna ostatní dvousouborová divadla mají v krajských městech, která mají oproti Opavě výrazně vyšší rozpočty. Z dlouhodobého hlediska je neúnosné, aby bezmála sto milionů korun ročně, což je více než sedm procent celkového městského rozpočtu, bylo hrazeno pouze městem. Proto hledáme cesty, jak financování změnit.“

Změny se dotknou také ředitelského postu v divadle. „Audit, který vedení města zadalo a kterým se řídí, doporučuje ve variantě radikální transformace divadla vyhlásit výběrové řízení na ředitele divadla,“ sděluje naší redakci ředitel Ilja Racek. Náměstek Orieščík doplňuje: „Stávající pan ředitel Ilja Racek, který za pět let svého mandátu odvedl obrovský kus kvalitní práce, se rozhodl i s ohledem na plánovanou restrukturalizaci dále nepokračovat, což plně respektuji. Zároveň mu moc děkuji za vše, co pro opavské divadlo i pro opavskou kulturu udělal. Důležité je to, že se rozcházíme v dobrém.“ Hlavním úkolem nového ředitele bude již zmiňovaná restrukturalizace divadla. Výběrové řízení je spuštěno, zájemci mohou písemné nabídky zasílat poštou nebo doručit osobně na adresu Hlásky do 9. července. Podrobnosti jsou k dispozici na webu města. Předpokládaný nástup nového šéfa je pak 1. září.

Partneři