Slezské divadlo Opava

Slezské divadlo se zapojuje do dobré věci

Slezské divadlo ve foyeru v přízemí umístilo pokladničku, kam mohou návštěvníci divadla přispět a zároveň se tak zapojit do projektu veřejné sbírky a pomoci dofinancovat handicapovaným dětem hřiště.

Tento projekt vznikl z iniciativy organizace Opavskem bez bariér, z.s., jejíž snahou je odstraňovat bariéry mezi obyvateli města. Ať už ty viditelné, nebo ty, které máme v sobě. První speciální herní prvky zakomponované do dětského hřiště se nacházejí na náměstí Slezského odboje, ale tímto nekončí. Teď se hraje o druhý herní komplex pro zdravotně postižené děti, který by měl vzniknout nedaleko školy v opavské Dostojevského ulici.

Děkujeme za veškeré příspěvky, které pomohou, aby si společně mohly hrát děti zdravé a děti s handicapem, ať už tělesným, mentálním či zrakovým, nebo děti s poruchou autistického spektra.

Slezské divadlo Opava

Partneři