Slezské divadlo Opava

V divadle jsme spustili novou iniciativu – Mecenášský a Partnerský klub, otevřený jak pro jednotlivce, tak pro firmy.

V neděli před premiérou došlo k slavnostnímu předání prvních symbolických šeků.
Velké poděkování patří společnosti Komas, která se stala „PARTNEREM“ a panu Ing. Pavlu Meletzkému, MBA, který se stal „STŘÍBRNÝM MECENÁŠEM“.
Chcete-li se také stát součástí této inspirativní a podporující komunity, s nadšením přivítáme vaši podporu. Každý příspěvek má v divadle své místo a pomáhá nám tvořit magii umění!

Partneři