Slezské divadlo Opava

Vážení diváci, velmi si vážíme přízně, kterou po celá léta věnujete Slezskému divadlu Opava. Aktuální veřejně diskutovaná situace našeho divadla může řadu obyvatel města vést k mylné domněnce že se tento kulturní stánek nachází ve velmi nestabilní a nejisté době.

V tomto ohledu bychom rádi veškeré obavy rádi rozptýlili a uklidnili – naše divadlo i nadále bude poskytovat kvalitní a hodnotnou produkci a jakékoliv personální změny nebudou mít dopad na Vás, diváky.

Rovněž se však musíme distancovat od jednání několika členů orchestru a sboru divadla, kteří cíleně bez objektivního a souhrnného vhledu do celé problematiky související s odvolání bývalého ředitele MgA. Aleše Kománka ovlivňují veřejné mínění. Jejich jednání je v tomto ohledu velmi neprofesionální a není v souladu s názory většiny jejich kolegů.

Nejvíce nás mrzí, že toto neuvážené jednání hrstky zaměstnanců může vést k dlouhodobému poškození instituce, jakou je divadlo, a jejího jména. Nejvíce tím může být zasažena právě divácká obec, která po celá léta byla smyslem fungování a života divadla.

Nicméně pevně věříme, že bude pro vás, naše příznivce, bez ohledu na nastalou situaci Slezské divadlo i nadále zdrojem příjemných zážitků a budeme se společně potkávat i v budoucnu.

V úctě
Ing. Lucie Krásová, pověřená ředitelka SDO

Partneři