Slezské divadlo Opava

Verdiho Rigoletto opět na scéně

pátek 20. května v 19:00 bude ve Slezském divadle uvedeno slavné operní drama italského skladatele Giuseppe Verdiho. Opera vznikla na námět tragédie Král se baví od francouzského básníka a dramatika Viktora Huga. Libreto napsal Fracesco Maria Piave.

Ústřední postavou dramatu je šašek Rigoletto, rozporuplná postava, která na jedné straně až příliš podporuje svého nemorálního pána a na straně druhé je milujícím otcem a svou dceru Gildu před společností vévody schovává a chrání. Společnost musí snášet jeho ponižování a zesměšňování. Pohár přeteče a pánové si vychutnají pomstu – unesou Gildu a předhodí ji vévodovi. Gilda se však do vévody zamiluje a v závěru obětuje svůj život za ten vévodův, když si Rigoletto najme vraha a chce, aby vévodu zabil. Rigoletto přichází o nejcennější bytost a ztrácí smysl života.

Zvraty, napětí a vášeň vedly skladatele k vytvoření svébytného italského dramatu s hudebně-dramatickým napětím, vzrušenou melodikou, jednotou slova i hudby a s recitativy více sledujícími děj i význam slova. Árie Gildy, Rigoletta a vévody patří k nejznámějším v operní literatuře, a neměli byste si je nechat ujít.

Inscenační tým se skládá z režisérky Jany Andělové Pletichové, která je zároveň autorkou scény, dirigentů Vojtěcha Spurného a Aleny Jelínkové, kostýmy navrhla Michaela Savová a sbormistryní je Kremena Pešakova.

Vstupenky na představení lze zakoupit online na www.divadlo-opava.cz, v předprodeji SDO každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin anebo půl hodiny před představením v pokladně Slezského divadla Opava.

RIGOLETTO

  • Žánr: Opera
  • Autor: Giuseppe Verdi, Fracesco Maria Piave
  • Dirigent: Vojtěch Spurný, Alena Jelínková
  • Režie: Jana Andělová Pletichová
  • Premiéra: 06. 3. 2022

Partneři