Slezské divadlo Opava

Hygienická opatření ve Slezském divadle

Podmínky pro návštěvníky divadla platné od 1. 9. 2021

Milí diváci,
aby Vaše návštěva proběhla co nejbezpečněji, prosíme Vás o dodržování pravidel, která jsou stanovena na základě vládních opatření.
Všichni návštěvníci se budou muset při vstupu na divadelní představení prokázat:

✓ negativním AG testem ne starším než 72 hodin vystaveným akreditovanou laboratoří, nebo

✓ certifikátem o provedeném očkování (14 dní od druhé dávky), nebo

✓ potvrzením o prodělané nemoci COVID-19 (maximálně 180 dní od PCR testu potvrzujícím onemocnění), nebo

✓ osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test, který je určen pro sebetestování s negativním výsledkem (70 Kč/ test; platba je možná pouze v hotovosti).

Po dobu celého představení musí mít diváci správně nasazený respirátor FFP2.

V případě, že někdo z příchozích diváků nebude některou z těchto podmínek splňovat, nebude možné ho do divadla pustit.

I nadále prosím sledujte aktuality na našich webových stránkách www.divadlo-opava.cz nebo se informujte v předprodeji divadla.

Děkujeme za pochopení.
Vaše SDO

Partneři