Slezské divadlo Opava

Podmínky předplatného

PROČ JE PRO VÁS VÝHODNÉ PŘEDPLATNÉ?

Milí diváci, věříme, že vás pestrý repertoár našeho divadla nadchl. Protože si vážíme vaší věrnosti, připravili jsme pro vás, naše předplatitele, několik výhod:
JISTOTU VAŠEHO STÁVAJÍCÍHO MÍSTA
MOŽNOST NÁHRADNÍHO TERMÍNU PŘEDSTAVENÍ
• PŘENOSNOST ABONENTKY
NETÝKÁ SE VÁS PŘÍPADNÉ ZVYŠOVÁNÍ CEN VSTUPENEK

*Nahradit představení je možné ve vámi vybraném termínu (mimo sk. P) a na libovolném místě v hledišti. Stačí nás informovat osobně v předprodeji SDO s předloženou abonentní vstupenkou nebo písemně na e-mailu vstupenky@divadlo-opava.cz. Výměnu lze uplatnit nejpozději do jednoho roku. **Abonentku můžete darovat nebo půjčit jiné osobě. (Abonentky se zvýhodněnou cenou jsou přenosné pouze mezi diváky patřící do stejné slevové skupiny, ostatní musí doplatit rozdíl v ceně.)

JAK SI VYŘÍDIT PŘEDPLATNÉ?

Drazí divadelní příznivci, v souladu s evropskou směrnicí na ochranu osobních dat a údajů GDPR jsme povinni každého našeho předplatitelepožádat o vyplnění a podepsání přihlášky předplatného. Tato přihláška obsahuje souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů pro účely marketingu a obchodních sdělení, zasílání informací o našich představeních, nabídek, doprovodných akcí, newsletterů a dalších obchodních a marketingových informací týkajících se činnosti našeho divadla.

Kde najdete přihlášku?

Přihlášku naleznete v této publikaci na straně 41, ale můžete si ji také vyzvednout v našem předprodeji nebo ji stáhnout na našich webových stránkách www.divadlo-opava.cz. Na vaši žádost vám přihlášku rádi zašleme také e-mailem.

Co udělat s vyplněnou přihláškou?

Vyplněnou přihlášku je nutné podepsat a doručit do divadla. Můžete ji zaslat e-mailem na adresu predplatne@divadlo-opava.cz, vyplnit e-přihlášku na našem webovém portálu nebo ji osobně odevzdat v předprodeji. Pokud preferujete poštovní doručení, zašlete ji na adresu divadla:
Slezské divadlo Opava, Obchodní oddělení – předplatné, Horní nám. 13, 747 69 Opava

Jakmile přijmeme vaši přihlášku a zaznamenáme 100% uhrazení částky za předplatné, připravíme pro vás předplatitelskou abonentku. Tu si budete moci osobně vyzvednout v předprodeji divadla. Na vaši žádost je možné abonentku zaslat také poštou za poplatek 70 Kč.

Jak můžete uhradit předplatné?
Předplatné můžete uhradit hotově nebo platební kartou přímo v předprodeji divadla a abonentku obdržíte ihned. Alternativně je možné uhradit předplatné fakturou a abonentku vám vystavíme až po 100% uhrazení částky. V případě ztráty abonentky vám vystavíme duplikát za manipulační poplatek 50 Kč za každý kus.

POZNÁMKA PRO STÁVAJÍCÍ PŘEDPLATITELE: Vaše místa jsou rezervována do 14. června 2024.
Více informací poskytneme rádi osobně v předprodeji divadla nebo na našich webových stránkách www.divadlo-opava.cz.

INFORMACE O PŘEDPLATNÉM

Prodej předplatného:
24. 4. – 31. 5. 2024: přednostní prodej předplatného pro stávající abonenty, kteří si nepřejí změnu sedadel
3. 6. – 14. 6. 2024: přednostní prodej předplatného pro abonenty, kteří si přejí změnu sedadel
17. 6. – 31. 7. 2024: prodej předplatného pro nové zájemce

Prodej předplatného v Předprodeji divadla od 23. 4. do 28. 6. 2024:
Pondělí, středa: 13:00–17:00 hodin | Úterý, čtvrtek, pátek: 9.00–12:00 hodin | Sobota, neděle: zavřeno
Prodej předplatného v Předprodeji divadla od 1. 7. do 31. 7. 2024:
Pondělí–pátek: 8:00–12:30 hodin | 13:00–14:30 hodin | Sobota, neděle: zavřeno
Po uplynutí výše uvedeného termínu je prodej předplatného možný na základě individuální telefonické či e-mailové domluvy.
Tel: 605 856 754, e-mail: predplatne@divadlo-opava.cz

Předplatitelská abonentka je přenosná, lze ji půjčit nebo darovat.
V případě změny/zrušení představení vám bude nabídnuto náhradní představení nebo termín.

Změna programu vyhrazena, o změně představení budou předplatitelé informováni e-mailem, telefonicky nebo písemně. Proto z důvodu možné změny/zrušení představení doporučujeme aktualizovat vaše kontaktní údaje. Pokud tak předplatitel neučiní, není možné garantovat doručení oznámení o změně programu, zrušení představení, o výhodách, akčních slevách nebo doručení pozvánek na akce apod.
Informace o změnách programu předplatného jsou uveřejňovány na webových stránkách SDO, facebooku SDO, popřípadě v měsíčním zpravodaji SDO.

Termíny představení pro předplatné určuje SDO na základě schváleného repertoáru a provozních podmínek dané divadelní sezóny; počet představení v měsíci určuje SDO.

Po uhrazení předplatného již nelze zakoupené předplatné vrátit ani vyměnit. Podle § 1837, písmeno j) občanského zákoníku nelze od nákupu odstoupit (ani při on-line nákupu), jelikož se jedná o smlouvu o využití volného času.

Pokud nedokážeme odehrát všechna představení do konce sezóny, například kvůli nemoci nebo technickým problémům, zajistíme, že budou dohrána nejpozději během následující sezóny.

SDO zpracovává vaše osobní údaje v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů GDPR. Všechny údaje jsou vysoce zabezpečeny a jejich bezpečnost a zpracování je pod dozorem pověřence pro ochranu osobních údajů. Údaje jako jméno a příjmení, adresa bydliště, jméno firmy, identifikační číslo organizace, daňové identifikační číslo a dodací adresu zpracováváme na základě a pro účely plnění práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu mezi divadlem a předplatitelem/divákem. Specifické osobní údaje jako telefonní číslo a e-mailovou adresu zpracováváme na základě vašeho souhlasu se zpracováním a pouze pro definované účely. Jedním z vašich základních práv je mimo jiné odvolání tohoto souhlasu se zpracováním. Doba, po kterou zpracováváme vaše osobní údaje, je dána platnou legislativou, zejména zákonem o účetnictví. Doba, po kterou zpracováváme telefonní číslo a e-mailovou adresu, je rovna době platnosti vašeho předplatného včetně jeho kontinuálního prodlužování na další sezóny. Pokud se změní vaše kontaktní údaje, je nutné to neprodleně oznámit na obchodním oddělení – předplatné.

PŘEDPLATITELSKÉ SKUPINY

P – PREMIÉROVÉ PŘEDPLATNÉ (hrací den neděle)
D – VEŘEJNÉ GENERÁLKY (hrací den sobota)
1 (hrací den úterý)
2 (hrací den středa)
3+4 (hrací den pátek)
5 (hrací den úterý)
6+9 (hrací den čtvrtek)
7 (hrací den sobota)
O – OPERNÍ PŘEDPLATNÉ (hrací dny pondělí–pátek)
Č – ČINOHERNÍ PŘEDPLATNÉ (hrací dny pondělí–pátek)
S – STUDENTSKÉ PŘEDPLATNÉ (hrací dny pondělí–čtvrtek)
POHÁDKY (hrací den neděle)

Partneři