Slezské divadlo Opava

Do divadla zadním vchodem

Vít Pokorný, Divadelní noviny, 16. 2. 2021

Slezské divadlo Opava

Někdejší metropoli rakouského Slezska zdobí divadelní budova již od roku 1805. Autorem empírové stavby byl Josef Dewez. Měšťanstvo se v roce 1854 rozhodlo divadlo přestavět podle návrhu vídeňského architekta Eduarda Kuschéeho, nedostatek financí však tento plán zhatil. Do novorenesančního hávu chrám opavské Thálie oblékl až Eduard Labitzky v letech 1883-1884. Když v roce 1909 budovu poničil požár, došlo díky staviteli Ferdinandu Fellnerovi a malíři Ferdinandu Moslerovi k zásadní proměně hledištní části divadla, kombinující neobaroko a secesi. Po roce 1945, prý aby se vymazala německá a buržoazní minulost města, přestavěli architekti Josef Krischke a Jaroslav Pelan exteriér budovy tak, aby více vyhovoval vkusu budované socialistické společnosti.

V osmdesáti letech minulého století bylo jasné, že divadlo potřebuje zásadní opravu. Díky společenským změnám v roce 1989 svitla naděje, že by se objektu mohla vrátit jeho předválečná podoba. K tomu nakonec nedošlo. Generální rekonstrukce se v letech 1990-1992 soustředila hlavně na zajištění komfortního provozu budovy. Přispěla k tomu i modernizace technologií mezi roky 2010 a 2011. Diváci se mohli radovat z klimatizace, technici, kteří do té doby museli jevištní mašinerii ovládat ručně, získali automatické stroje, umělci se dočkali opravených šaten. Nemáme samostatnou vlásenkárnu nebo maskérnu. Maskéři a vlásenkáři „chystají“ herce přímo u nich v šatně, říká mechanik jevištních technologií Jiří Přijal.

Slezské divadlo Opava s kapacitou 357 míst je příspěvková organizace města, která má na repertoáru činoherní, operní i baletní inscenace. V posledních deseti letech zápasí s nedostatkem financí, což vedení divadla přinutilo ke snížení počtu stálých členů souboru a k častějšímu najímání umělců na jednotlivé inscenační projekty.

Připraveno ve spolupráci s Divadelním oddělením Národního muzea.

Partneři