Slezské divadlo Opava

Tříkrálová sbírka už je za dveřmi

Jitka Hrušková, Deník, 14. 12. 2019

Začátkem příštího roku se tisíce koledníků Tříkrálové sbírky mezi 1. až 14. lednem už podvacáté rozeběhnou po ulicích měst a vesnic na Opavsku. Budou mezi nimi i koledníci opavské Charity.

Opava – Ředitel Charity Opava Jan Hanuš konstatuje, že mezi nimi budou i děti těch, kteří koledovali v prvních ročnících Tříkrálové sbírky a dnes jsou již dospělí. S Tříkrálovou sbírkou je spjata i řada akcí. Opavané se v pondělí 6. ledna v 16 hodin sejdou pod Ptačím vrchem k přivítáním tří králů a opět se dočkají velkolepého Tříkrálového průvodu městem s herci Slezského divadla a velbloudicí Šemi, která ho znovu povede. V patách jí budou tři králové pod baldachýnem a poslové s dary. Přes Ostrožnou ulici dojdou ke Slezskému divadlu, kde se tři králové a jejich doprovod pokloní u jesliček Ježíškovi, Marii a Josefovi, kterým předají své dary. Koledníkům následně požehná biskup Martin David spolu s opavským děkanem Janem Czudkem. Velkou atrakcí pro děti budou také živé ovečky nebo fotokoutek, kde si mohou udělat pamětní fotografii s už povyrostlou Šemi.

Vybrané peníze z Tříkrálové sbírky 2019 umožnily Charitě mimo jiné nákup zdravotnického materiálu a dva automobily na CNG pro pečovatelskou, ošetřovatelskou a hospicovou službu. „Jejich pracovnice pečují o nemocné seniory a pacienty v terminálním stadiu. Část výtěžku jsme použili na rekonstrukci nových prostor pro naše chráněné dílny a na zkvalitnění bydlení pro osoby s mentálním a zrakovým postižením,“ dodává Jan Hanuš. Podobný účel bude mít výtěžek z nové sbírky. Peníze budou pomáhat seniorům, lidem v krizové situaci, mentálně a zrakově postiženým, klientům v hospici i znevýhodněným na trhu práce. Charita Opava stále shání koledníky především pro Opavu.

Pro všechny koledníky je znovu připravena řada soutěží včetně populární soutěže o chytré mobilní telefony. Její výherci budou vyhlášeni na slavnostním vyhodnocení Tříkrálové sbírky ve středu 29. ledna 2020 v 16 hodin v opavském kině Mír. Zájemci o koledování, ať děti nebo dospělí, se mohou přihlásit telefonicky na čísle 604 175 518 nebo e-mailem na adrese: tks@charitaopava.cz.

Partneři