Slezské divadlo Opava

Velbloud klouzal Opavou

(red), Region Opavsko, 8. 1. 2019

Zasněženým centrem města prošel minulý pátek odpoledne velbloud, který byl součástí tradičního tříkrálového průvodu. Mimo něj a tří králů se do průvodu zařadil také biskup Martin David, ředitel Charity Opava Jan Hanuš, děkan Jan Czudek či herci Slezského divadla.

Několikasethlavý tříkrálový průvod prošel minulý pátek zasněženou Opavou. V čele kráčeli nejen tři králové a svatá rodina, ale také velbloudice Šemi, ovečky, andělé, biskup Martin David, ředitel Charity Opava Jan Hanuš, děkan Jan Czudek či herci Slezského divadla. Do kroku hrál bubenický soubor Boris a zpíval dětský pěvecký sbor Domino.

Tříkrálové průvody jsou tradicí, která láká stále více velkých i malých účastníků. Stejně jako loni pro ně byla magnetem velbloudice Šemi, jejímž majitelem je provozovatel kružberské farmy Tomáš Pater. Účastníky průvodu včetně vzácného hosta, otce biskupa Martina Davida, přivítal pod Ptačím vrchem ředitel Charity Opava Jan Hanuš, který připomněl, že stovky koledujících nevybírají peníze pro sebe, ale pro ty, kteří se neobejdou bez pomoci ostatních. „Tato vzájemná solidarita dává sbírce velmi lidský rozměr. je podivuhodné, kolik dobrovolníků je do této sbírky zapojeno, kolik koledníků je ochotných obětovat něco ze svého pohodlí a kolik štědrých lidí jim otevírá své dveře. Z výnosů sbírky pak můžeme pomáhat těm, kteří pomoc potřebují,“ řekl Jan Hanuš.

Přes Ostrožnou ulici dorazil průvod ke Slezskému divadlu, kde se Kašpar, Baltazar a Melichar poklonili Ježíškovi, Marii i Josefovi a předali jim dary. Ježíšek, kterého spolu s rodiči znamenitě „zahrála“ pětiměsíční Anička Kružberská ze Stěbořic, sice na počátku trochu plakal, ale po chvíli se zase utišil. Všechny koledníky pak požehnal biskup Martin David, který připomněl poslání Tříkrálové sbírky, která bude probíhat do neděle 14. ledna a jejíž výtěžek bude po celý rok pomáhat potřebným v bezprostředním okolí.

Partneři