Slezské divadlo Opava

4. a 15. 1. 2022 – STVOŘENÍ SVĚTA – Joseph Haydn.

Přijďte do divadla! Právě pro vás, mnoho měsíců, připravovaly děti, hned z několika severomoravských škol, tento opravdu neuvěřitelný projekt.

Oratorium, jehož uvedení v historii vždy bylo a je svátkem.

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami se vznášel Duch Boží. I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo.    (Genesis)

mezinárodní projekt: Let’s Sing Oratorio Music

https://www.divadlo-opava.cz/hra/stvoreni-sveta/

STVOŘENÍ SVĚTA

  • Žánr: Oratorium
  • Autor: Joseph Haydn
  • Dirigent: Oliver Dohnányi, Fabrizio da Ros
  • Režie: Ilja Racek
  • Premiéra: 05. 12. 2021

Partneři