Slezské divadlo Opava

STVOŘENÍ

 • Autor:
  Joseph Haydn
 • Premiéra:
  14. 11. 2021
 • Režie:
  Ilja Racek
 • Dirigent:
  Fabrizio da Ros
Oratorium

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami se vznášel duch Boží. I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. (Genesis)

Oratorium, vrcholné dílo klasicismu, alegorie na téma stvoření světa dle 1. knihy Mojžíšovy mělo veřejnou premiéru v dubnu 1798 ve Vídni, v dnes již neexistujícím Schwarzenberském paláci. Stvoření je projektem s cílem zapojení dětí a mládeže do sborových částí díla vedle sboru a orchestru Slezského divadla v Opavě spolu se sólisty, vítězi mezinárodní pěvecké soutěže Sacred Music International Competition 2020.

Partneři