Slezské divadlo Opava

Chytračka stojí za vidění

(mk), Region, 28. 2. 2017

Opava – Únorová premiéra na jevišti Slezského divadla spojila dvě originální díla Carla Orffa. Kromě velmi úspěšné scénicky provedené kantáty Carmina Burana (psali jsme o ní v minulém vydání – pozn. red.) uvedl operní soubor SD v režii Lubora Cukra i Orffovu operu Chytračka. Obě díla zazněla pod taktovkou Richarda Heina, dirigenta Státní opery Praha.

Opera Chytračka vypráví známé téma – příběh o mocném králi a chytré dívce z lidu. Orffova hudba již při premiéře Chytračky v roce 1943 okouzlila publikum svou mnohotvárností a použitím nejrůznějších stylů. Režisér opavského provedení Lubor Cukr představil operu jako poněkud drsnější „divadlo na divadle“, čemuž odpovídala také scéna Jaromíra Vlčka a kostýmy Samiha Maleha. Snad jen „postelová scéna“ obou hlavních představitelů byla zbytečně zdlouhavá a divácky málo atraktivní. Výborné bylo obsazení hlavních rolí. Jako obhroublý Král se představil skvělý Zdeněk Kapl, rolí Sedláka a Mezkaře se bravurně zhostil Alexander Vovk a úlohu jeho dcery – Chytračky neméně bravurně sehrála a zazpívala Barbora Řeřichová. Nezklamal ani Jakub Rousek coby Oslař a Roman Cimbál v roli Žalářníka. Příjemným hereckým i pěveckým osvěžením celé opery byl výkon trojice studentů zpěvu z Prahy Víta Šantory, Víta Noska a Josefa Kovačiče. Šarmantně a s potřebnou nadsázkou se zhostili rolí tří pobudů, jakýchsi průvodců celým příběhem. Všem jmenovaným vydatně pomáhal dámský sbor a samozřejmě rovněž orchestr SD.

Chytračka / Carmina Burana

  • Žánr: Opera
  • Autor: Carl Orff
  • Dirigent: Richard Hein, Marek Šedivý
  • Libreto: Carl Orff
  • Režie: CHYTRAČKA: Lubor Cukr / CARMINA BURANA: Valerij Globa
  • Premiéra: 19. 2. 2017

Partneři