Slezské divadlo Opava

Chytračka / Carmina Burana

Chytračka / Carmina Burana
 • Autor:
  Carl Orff
 • Premiéra:
  19. 2. 2017
 • Délka představení:
  2 hod. 50 min (1 přestávka)
 • Režie:
  CHYTRAČKA: Lubor Cukr / CARMINA BURANA: Valerij Globa
 • Dirigent:
  Richard Hein, Marek Šedivý
 • Libreto:
  Carl Orff
 • Překlad:
  Jiří Joran
 • Scéna:
  Jaromír Vlček
 • Kostýmy:
  Samiha Maleh
 • Sbormistr:
  Kremena Pešakova
 • CHYTRAČKA:

  námět:
  Wilhelm Grimm a Jacob Grimm

  hudební nastudovaní:
  Richard Hein

  hudební příprava:
  Libuše Vondráčková, Jana Hajková

  asistent dirigenta:
  Josef Štefan

  asistent režie:

  Marta Vaňkátová

   

  CARMINA BURANA

  hudební nastudovaní:
  Richard Hein

  choreograf:
  Valerij Globa

  hudební příprava:
  Libuše Vondráčková, Jana Hajková

  asistent dirigenta:
  Josef Štefan

  asistent choreografa:
  Monika Globa

Opera

opera / balet

Opera Chytračka a scénicky provedená kantáta Carmina Burana.

CHYTRAČKA
Carl Orff

Operní soubor uvede 19. února 2017 od 19 hod. premiéru dvou hudebních děl Carla Orffa – operu Chytračka a scénicky provedenou kantátu Carmina Burana.

Carl Orff (10. 7. 1895 – 29. 3. 1982), velká osobnost dvacátého století, pedagog, skladatel a také humanista. Narodil se do hudební rodiny, která podporovala rozvíjení synova talentu. Od roku 1912 studoval na Akademii múzických umění v Mnichově, aby zde mohl pokračovat ve studiu skladby a kombinovat své samostudium s tradičními postupy výuky na škole. Orffovy experimentátorské snahy v oblasti kompozice našly uplatnění i v jeho budoucí pedagogické práci – Schulwerk, která potom zpětně ovlivňovala jeho činnost uměleckou.

Orff se učil také u starých mistrů, jejichž díla studoval a upravoval (např. nové aranžmá Monteverdiho Orfea). Světovou proslulost získal ve dvaačtyřiceti letech svou scénickou kantátou Carmina Burana (1937), která i pro něho samotného měla velkou důležitost mezi ostatními díly. O několik let později skládá Orff Catulli Carmina (1943) a Trionfo di Afrodite (1951), jež tvoří spolu s Carminou Buranou trilogii Trionfi.

Dalším Orffovým významným inspiračním zdrojem byly pohádky bratří Grimmů, které byly inspirací pro opery Měsíc (1938) a Chytračka (1942). Důležitým základem je také řeč, např. v bavorských hrách Die Bernauerin a komedii Astutuli. V bavorském dialektu jsou napsány další dvě hry s náboženskou tématikou Comoedia de Christi Resurrectione (1955) a vánoční hra Ludus de Nato Infante Mirificus (1960). Antické motivy zpracovává ve hrách Antigona (1949), Oedipus Tyrannos (1959) a Prometheus (1968).

CHYTRAČKA
Pohádka o králi a chytré ženě, která měla premiéru ve Frakfurtu nad Mohanem v roce 1943. Orff vycházel z pohádky bratří Grimmů, ale nechal se inspirovat i dalšími variantami tohoto tématu. Vedle pohádkového motivu krále a chytré ženy použil také řadu suše drastických výroků ze sbírky přísloví z roku 1846. Chytračka je po kantátě Carmina Burana Orffovou nejpopulárnější scénickou skladbou. Vypráví zábavnou formou o chytré selské dívce, která uhodne všechny hádanky, přelstí podvodníky a dokonce získá lásku samotného krále. Orffova hudba je strhující ve své mnohotvárnosti s použitím nejrůznějších stylů od lidových žánrů přes klasickou operu k novému kompozičnímu vývoji.

 

libreto: Carl Orff
námět: Wilhelm Grimm a Jacob Grimm
překlad: Jiří Joran
hudební nastudovaní: Richard Hein
dirigent: Richard Hein, Marek Šedivý
režisér: Lubor Cukr
výtvarník scény: Jaromír Vlček
výtvarník kostýmů: Samiha Maleh
hudební příprava: Libuše Vondráčková, Jana Hajková
asistent dirigenta: Josef Štefan
asistent režie: Marta Vaňkátová

Obsazení:
Král: Zdeněk Kapl, Pavel Klečka
Sedlák a Mezkař: Alexander Vovk , Petr Urbánek
Chytračka, jeho dcera: Tereza Kavecká, Barbora Perná-Řeřichová
Žalářník: Roman Cimbál, Peter Soós
Oslař: Václav Cikánek, Jakub Rousek
První pobuda: Rudolf Medňanský,Vít Šantora
Druhý pobuda: Vít Nosek, Tomasz Suchanek
Třetí pobuda: Josef Kovačič, Martin Blaževič
6 girls: Radmila Gregorová, Jitka Havrlantová, Lenka Jakubcová, Lenka Liberdová, Anna Ondáková, Petra Španělová
Účinkuje: orchestr Slezského divadla Opava

CARMINA BURANA
Carmina Burana patří k nejhranějším skladbám 20. století, měla premiéru roku 1937 ve Frankfurtu nad Mohanem. Orff použil anonymní německé, francouzské a latinské texty z konce 13. století, texty potulných středověkých hudebníků a básníků, které byly nalezeny v klášteře Beurum (Buranum). Odtud pochází název těchto textů – Carmina Burana, i celé skladby. Přitom k jejímu vzniku Orffa dovedla náhoda, objevení starého rukopisu s milostnými a pijáckými písněmi. Orff o této příhodě píše ve svých vzpomínkách: „Dobře to se mnou mínila Fortuna, když mi přihrála k rukám Würzburský antikvariátní katalog, ve kterém jsem narazil na titul, přitahující mne magickou silou: Carmina Burana.“ Skladba napsaná ve formě kantáty líčící smutnou i veselou podobu lásky, stížnosti na zkaženost světa a zkázu dobrých mravů. Carmina Burana má nadšené obdivovatele ve všech věkových skupinách.

hudební nastudovaní: Richard Hein
dirigent: Richard Hein, Marek Šedivý
režisér a choreograf: Valerij Globa
sbormistr: Kremena Pešakova
výtvarník scény: Jaromír Vlček
výtvarník kostýmů: Samiha Maleh
hudební příprava: Libuše Vondráčková, Jana Hajková
asistent dirigenta: Josef Štefan
asistent choreografa: Monika Globa

Obsazení:
Soprán: Anna Bocanová, Barbora Čechová
Tenor: Václav Cikánek, Jakub Rousek
Baryton: Pavel Klečka, Alexander Vovk

Balet:
FORTUNA: Radka Heiserová
POKUŠENÍ – Ďábel: Michal Klapetek
SLUNCE: Radka Heiserová, Michal Klapetek
SMRT: Michal Klapetek

Ostatní:Monika Globa, Zuzana Přecechtělová, Nikola Sukeníková, Karolína Walachová, Valerij Globa, Radoslav Labanič, Tomáš Hoš, Martin Tomsa, Radka Heiserová, Michal Klapetek
Účinkují: sbor a orchestr Slezského divadla Opava, Moravský komorní sbor

Obsazení:

CHYTRAČKA
Účinkuje orchestr Slezského divadla Opava

CARMINA BURANA
Ostatní: Monika Globa, Zuzana Přecechtělová, Nikola Sukeníková, Karolína Walachová, Valerij Globa, Radoslav Labanič, Tomáš Hoš, Martin Tomsa, Radka Heiserová, Michal Klapetek

Soprán Anna Začalová, Barbora Čechová
Tenor Václav Cikánek, Jakub Rousek
Baryton Alexander Vovk, Pavel Klečka

Účinkují: sbor a orchestr Slezského divadla Opava, Moravský komorní sbor

Partneři