Slezské divadlo Opava

Program

Bližší informace týkající se plánovaných akcí budou upřesněny na základě konkrétní epidemiologické situace v MS kraji a aktuálních pokynů pro kulturu Ministerstva zdravotnictví ČR.

V případě nepříznivého počasí se venkovní akce ruší!

Milí diváci, velice Vás prosíme, abyste níže vypsaná opatření pro návštěvu představení přijali s pochopením.
Věříme, že víte, že ohleduplnost je v zájmu nás všech, kteří chceme, aby se naše životy vrátily co nejdříve do „normálu“.

Všichni návštěvníci se musí při vstupu na akce divadla prokázat:
* negativním AG testem ne starším než 72 hodin vystaveným akreditovanou laboratoří nebo
* negativním PCR testem ne starším než 7 dní vystaveným akreditovanou laboratoří (u dětí do 6 let není potvrzení o testování požadováno, mladší 18 let mohou mít potvrzení o bezinfekčnosti ze své školy, případně od zákonného zástupce) nebo
* certifikátem o provedeném očkování (22 dní od 1. dávky dvou dávkového očkování, max. 90 dní po ní / min. 14 dní u jedno dávkového očkování) nebo
* potvrzením o prodělané nemoci COVID-19 (maximálně 180 dní od PCR testu potvrzujícím onemocnění).
* osoba má potvrzení o testu s negativním výsledkem od svého zaměstnavatele (ne starší 72 hodin) nebo
* čestné prohlášení o provedeném samotestování s negativním výsledkem.

S ohledem na případnou potřebu trasování bude nutné poskytnout kontaktní údaje přítomného diváka.
SDO se zavazuje, že získané kontaktní údaje nevyužije k jinému účelu.
V případě, že někdo z příchozích diváků nebude některou z těchto podmínek splňovat, nebude možné ho do divadla pustit.

Všichni diváci musí mít po celou dobu návštěvy divadla nasazený funkční respirátor odpovídající kategorii FFP2.
Aktuální podoba vládních nařízení pro kulturní akce se může měnit.
Sledujte prosím aktuality na našich webových stránkách www.divadlo-opava.cz nebo se informujte v předprodeji divadla.

Prodaná nevěsta

Bedřich Smetana
opera Bedřicha Smetany na nádvoří Červeného zámku v Hradci nad Moravicí

Pivo teče proudem. Koláče voní až před zámek. A preclíky jsou dnes obzvláště vypečené.
Tak proč bychom se netěšili?
Přeneseme vás do české vesnice, kde se o komické momenty postará dohazovač Kecal, koktavý Vašek, energická Mařenka a chytrý Jeník.
Přivítá vás sám Bedřich Smetana a objeví se i prezident Masaryk. U nás budete v dobré společnosti! Na viděnou na zámku v Hradci nad Moravicí.

350 Kč - základní vstupné; 250 Kč - senior nad 65+, ZTP a ZTP/P;1 Kč - dítě do 15 let v doprovodu dospělé osoby (max. 3 děti na osobu).
Vstupenky k dispozici v předprodeji SDO.
Na místě hodinu před začátkem představení.
Slevy nelze uplatňovat při nákupu on-line.

Proč bychom se netěšili, když nám Pánbůh zdraví dá.
Hradec nad Moravicí
Opera

Noc na Karlštejně

K. Svoboda, J. Štaidl, E. Krečmar, Z. Podskalský,
Z. Podskalský ml.

Legendární český muzikál znovu ožije na nádvoří Červeného zámku v Hradci nad Moravicí, který se na jednu noc promění na Karlštejn.

Český muzikálový klenot o dvou ženách, které tak moc milují své muže, že se rozhodnou strávit noc na Karlštejně. Tam ale mají z nařízení císaře Karla IV. povolený vstup pouze muži.
Přijďte se podívat na romanticky zidealizovanou a úsměvnou historku ze života otce vlasti, která se stala nesmrtelnou.

350 Kč - základní vstupné; 250 Kč - senior nad 65+, ZTP a ZTP/P;1 Kč - dítě do 15 let v doprovodu dospělé osoby (max. 3 děti na osobu).
Vstupenky k dispozici v předprodeji SDO.
Na místě hodinu před začátkem představení. Slevy nelze uplatňovat při nákupu on-line.

Hradec nad Moravicí
Muzikál

Partneři