Slezské divadlo Opava

MACBETH

MACBETH
 • Autor:
  Giuseppe Verdi
 • Premiéra:
  1. 3. 2015
 • Délka představení:
  2 hod. 50 min. (2 přestávky)
 • Režie:
  Jana Andělová Pletichová
 • Dirigent:
  Petr Šumník
 • Libreto:
  Francesco Maria Piave
 • Scéna:
  Jaroslav Milfajt j. h.
 • Kostýmy:
  Josef Jelínek j. h.
 • Sbormistr:
  Kremena Pešakova
 • Choreografie:
  Valerij Globa

  Asistent režie:
  Marta Vaňkátová

  Korepetitoři:
  Libuše Vondráčková, Luca Gualco j. h.

Opera

1. března 2015 uvede operní soubor premiéru opery G. Verdiho MACBETH. Macbeth je nejtemnější a nejkrvavější tragédie Williama Shakespeara (napsána v roce 1606), stala se předlohou pro libreto opery Giuseppe Verdiho, který v Macbethovi vytvořil dílo vymykající se době svého vzniku i kontextu skladatelovy tvorby. V Macbethovi Verdi započal cestu k hudebnímu dramatu. Zpěvní linka vychází z dramatické situace a psychologie postav, tenorová role není hlavní postavou, v ději chybí láska i velký milostný duet.

Premiéra opery se uskutečnila 14. března 1847 ve Florencii, Verdi zde triumfoval jako skladatel i jako dirigent. Po letech Verdi své dílo přepracoval a přidal baletní scény pro Paříž (premiéra roku 1865).

Hlavními motivy celé inscenace jsou osud (jenž nejde změnit), zvrácená touha po moci (která se neštítí ani vraždy člověka) a odplata (která nakonec potrestá zlé činy). Téma osudu –
nezměnitelné pravdy – je prezentováno přes magické postavy čarodějnic, další účastníci děje jen volí cestu k naplnění věštby.

Verdi napsal v jednom z dopisů, že Lady Macbeth by měla být ďábelskou postavou – škaredá, neforemná a zlá, její hlasový projev by měl být ostrý, nepříjemný, tupý s výkřiky… Macbeth je skutečnou postavou z 11. století, ale jeho povaha a vláda jsou hrubě zkresleny a naprosto převráceny naruby samotným Shakespearem pod vlivem historických nepřesností. Drama autor napsal na počest skotského krále Jakuba VI., syna slavné Marie Stuartovny, který v době napsání hry přebíral vládu nad Anglií. V současnosti se toto dílo inscenuje bez závislosti na historických reáliích.

Děj opery začíná ve chvíli, kdy se Macbeth a Banco vrací z vítězné bitvy. Cestou potkávají čarodějnice, které jim předpovídají budoucnost: Macbetha čeká královská koruna a potomci Banca budou sedět na trůně. Lady Macbeth poté manžela přiměje k vraždě krále Duncana, aby tak urychlil věštbu. Podezření z vraždy padá na uprchlého králova syna Malcolma a Macbeth se ujímá trůnu. Druhá část věštby však hovoří o tom, že královského trůnu nakonec dosáhnou synové Banca, proto jej dává Macbeth zavraždit a Bancův syn uprchne. Pro Macbetha a jeho ženu se stává krutost a svévole prostředkem k získání neomezené moci.

Na hostině k poctě nového krále pronásledují Macbetha vidiny mrtvého Banca. Lady se snaží manžela před hosty upokojit. Šílený a bezradný Macbeth vyhledá čarodějnice, které mu formou zjevení specifikují další předpověď: Macbeth podlehne muži, kterého neporodí žena, a o trůn přijde, až se pohne Birnamský les. Lady M. zešílí a umírá. V závěru se věštba završí – přichází odplata. Za podpory Angličanů se v Birnamském lese shromažďují povstalci a na Malcolmovu výzvu se maskují větvemi – vypadají jako pochodující les. V závěrečné bitvě zabije Macduff (nezrozen, byl vyříznut z mateřského lůna) Macbetha. Lid zdraví nového krále Malcolma.

Obsazení:

Spoluúčinkuje orchestr, sbor a balet Slezského divadla Opava

Partneři